Гарчиг Мэдээний төрөл Нийтлэсэн
Техник эдийн засгийн үзүүлэлт (2018 оны 03-р сар болон эхний 03 сар) ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2018-04-17
Техник эдийн засгийн үзүүлэлт (2018 оны 02-р сар) ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2018-03-29
Техник эдийн засгийн үзүүлэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2018-02-23
2018 оны 01-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2018-02-20
Техник эдийн засгийн үзүүлэлт (2017 оны 12-р сар болон эхний 12 сар) ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2018-01-29
Техник эдийн засгийн үзүүлэлт (2017 оны эхний 11 сар) ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2017-12-22
Техник эдийн засгийн үзүүлэлт /2017 оны 10-р сар болон эхний 10 сар/ ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2017-12-01
2017 оны 10-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2017-11-09
2017 оны 09-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлт, биелэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2017-10-26
2017 оны 8-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2017-09-25
2017 оны 7-р сарын санхүү, техник эдийн засгийн үзүүлэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2017-08-21
2017 оны 7-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2017-08-17
2017 оны 6-р сарын үнэ тариф ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2017-07-31
2017 оны 6-р сарын санхүү, техник эдийн засгийн үзүүлэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2017-07-25
2017 оны 6-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2017-07-19
2017 оны 5-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2017-06-16
2017 оны 4-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2017-05-19
2017 оны 04-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2017-05-16
2017 оны 1-р улирлын техник эдийн засгийн үзүүлэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2017-04-12
2017 оны 3-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2017-04-12
2017 оны 2-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2017-03-16
2017 оны 1-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2017-02-16
2016 оны техник эдийн засгийн үзүүлэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2017-02-14
2016 оны 12-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлт Мэдээ, Мэдээлэл, ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2017-02-14
2016 оны 10-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2016-11-16
2016 оны эхний 9 сарын байдлаар техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн байдал ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2016-11-02
2016 оны 9-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2016-11-01
2016 оны 8-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2016-09-22
2016 оны 8-р сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2016-09-12
2016 оны 7-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2016-08-16
2016 оны 6-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2016-07-20
2016 оны 5-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2016-06-30
2016 оны 4-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2016-05-24
2016 оны 1-р улирлын санхүү эдийн засгийн үзүүлэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2016-05-03
02-р сарын техник санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2016-03-25
2016 оны 1-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2016-02-22
2015 оны IY улирлын Техник, Санхүү Эдийн Засгийн Үзүүлэлтийн биелэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2016-01-28
Мөрдөгдөж байгаа тариф ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2015-12-03
2015 оны 3-р улирлын Техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2015-10-16
2015 оны 8-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт ТЭЗҮ-ийн мэдээ 2015-09-17
Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК