Гарчиг Мэдээний төрөл Нийтлэсэн
Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 11-р сар Байгууллага 2017-11-14
Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдэгдэл (2017 оны 9-р сар) Байгууллага 2017-10-12
Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдэгдэл 2017 оны 8-р сар Байгууллага 2017-10-12
Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдэгдэл (2017 оны 7-р сар) Байгууллага 2017-10-12
Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдэгдэл (2017 оны 6-р сар) Байгууллага 2017-10-12
Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдээлэл (2017 оны 5-р сар) Байгууллага 2017-10-11
Ашиг сонирхлийн зөрчлийн мэдэгдэл 2017 оны 4-р сар Байгууллага 2017-10-11
Ашиг сонирхлын зөрчил мэдэгдэл 3-р сар Байгууллага 2017-10-11
Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 8-р сар Байгууллага 2017-09-08
Байгууллагын шийдвэр 7-р сар Байгууллага 2017-08-14
Байгууллагын шийдвэр 6-р сар Байгууллага 2017-07-04
Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 4-р сар Байгууллага 2017-05-08
Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 3-р сар Байгууллага 2017-04-10
Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 2-р сар Байгууллага 2017-03-07
Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 1-р сар Байгууллага 2017-02-08
Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр Байгууллага 2016-05-17
Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалт Байгууллага 2015-12-09
Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авч буй эрх бүхий этгээдийн жагсаалт Байгууллага 2015-04-03
Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт Байгууллага 2015-04-03
Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК