2018-03-06 05:15

Байгууллагын шийдвэр (2018 оны 3-р сар)

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах  мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 10 дугаар хавсралт

      (Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд)

 

 

 

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр төр хувийн хэвшлийн   түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах  өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : "ДЦС-3" ТӨХК

Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Г.Дамдинсүрэн  Утас: 99119672

ДД

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

Гүйцэтгэх захирал

2018.03.01

2-4-35/18

Агаарын сопло худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

2

Гүйцэтгэх захирал

2018.03.01

2-4-36/18

Т-170, б-10Булъдозерийн сэлбэг худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

3

Гүйцэтгэх захирал

2018.03.01

1-1-37/18

"ДЦС-3" ТӨХК -н 50 жилийн ойд зориулсан баримтат кино хийх ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

4

Гүйцэтгэх захирал

2018.03.07

Б-66

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

5

Гүйцэтгэх захирал

2018.03.09

Б-70

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

6

Гүйцэтгэх захирал

2018.03.09

Б-71

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

7

Гүйцэтгэх захирал

3/2/2018

1-1-38/18

Эрчим хүч инженеринг сэтгүүл захиалан авах гэрээ

хавсаргав

8

Гүйцэтгэх захирал

3/6/2018

3-1-39/18

Заал түрээслэх хамтран ажиллах гэрээ

хавсаргав

9

Гүйцэтгэх захирал

3/6/2018

2-2-40/18

БКЗ-220-100/4С маркийн Зуух №8-н их засварт шаардлагатай материал нийлүүлж, их засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

10

Гүйцэтгэх захирал

3/9/2018

2-2-41/18

Дулаан боловсруулалтын аппаратын засвар програм шинэчлэх ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

11

Гүйцэтгэх захирал

3/12/2018

2-3-42/18

Эсрэг осмосын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ультра шүүлтүүр солих ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

12

Гүйцэтгэх захирал

3/12/2018

2-4-43/18

Антрацит филтрийн түүхий эд худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

13

Гүйцэтгэх захирал

3/12/2018

Б-73

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

14

Гүйцэтгэх захирал

3/13/2018

А-132

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

15

Гүйцэтгэх захирал

3/13/2018

3-1-44/18

Заал түрээслэх хамтран ажиллах гэрээ

хавсаргав

16

Гүйцэтгэх захирал

3/14/2018

1-1-45/18

Сургалт зохион байгуулах гэрээ

хавсаргав

17

Гүйцэтгэх захирал

3/14/2018

2-4-46/18

Нам даралтын хаалт худалдах худалдах авах гэрээ

хавсаргав

18

Гүйцэтгэх захирал

3/14/2018

2-4-47/18

Өндөр даралтын хаалт худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

19

Гүйцэтгэх захирал

3/14/2018

2-4-48/18

Бутлах машин ДФМ-11 худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

 

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК