2018-03-14 03:36

Технологийн зөрчил

Компаний хэмжээгээр гэмтэл  5 удаа гарснаар тооцож бүртгэсэн.       

ГЭМТЭЛ:

Хүний буруутай шалтгаантай:

ӨДЗ цехэд:

- Зуухны хориг хамгаалалт гарган тогооны төвшний хэмжүүрийг солих явцад Тэжээлийн усны автомат хаалт бүрэн онгойж тогооны төвшин хэт ихсэн хурц уурын халуун буухад зуухны машинч хяналтыг хангалтгүй тавин хугацаа алдаж хожуу авах арга хэмжээ авснаас Турбогенератор №5-ыг “Хурц уурын халуун буух” хамгаалалтаар зогсоосон. СПОТ-68,573 МВт

Техникийн шалтгаантай:                                             

ДДЗ цехэд:

- Зуух №1-ийн Тоос хуваарилагчийн шугам хоолойд нөхөөс хийх үед  гагнуурын оч дотогш орж, цогшин Зуухыг галлах явцад Тээрмийн салхилуурын хоёр ширхэг хамгаалах клапан ажилласан.

- ДДЗуухан цехийн техникийн усны “А” шугамын Ду-250/16 буцаахгүй хаалт ашиглалтын явцад ихээр зэвэрч идэгдэн ажлын даралтын даалгүй цуурч гэмтсэн.

Цахилгаан цехэд:

- Ерөнхий түүхий нүүрс тэжээгчийн давтамж хувиргагч төхөөрөмжийн хагас дамжуулагч элементүүдийн хөндийрүүлэг ажиллагааны явцад муудаж хуурайшин хоорондоо нэвчиж, дахин сэргээн засварлах боломжгүйгээр гэмтсэнээс Зуух №4 зогссон. /15кВт, SIEMENS MIDIMASTER  6SE3223-ODH40, 2002 он /

Гадны байгууллага:

- Үрлэн тээрэм “10А”-ийн үндсэн редуктор /ЦО-800/-ын жижиг араа 3 сар ажиллан роторын нарийсах хэсгээр гол нь хугарч, Зуух №10-ыг зогсоосон. /“Ар сант хайрхан” ХХК/.  

 Технологийн зөрчлийн улмаас 68,5 МВт диспетчерийн графикийн зөрчил авсан.

Өнгөрсөн оны 2-р сард гарсан технологийн зөрчлийг харьцуулан үзвэл:

Ангилал

Хэмжих

нэгж

2017 оны

2-р сар

2018 оны

2-р сар

өсөлт+

бууралт-

1

Аваари

Тоо

-

-

-

2

Саатал-I

Тоо

-

-

-

3

Саатал-II

Тоо

-

-

-

4

Гэмтэл

Тоо

9

5

-4

 

 

                                                    ТЕХНИК ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС 

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК