2018-03-12 04:45

Тендерийн урилга

                                                                                                                                                                                                                 Огноо: 2018 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр

1.“Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц” ТӨХК нь Станцын үйлдвэрлэлийн барилгуудын үндсэн хийц бүтээцийн чанар байдалд дүгнэлт гаргуулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2.Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь:

 -“ДЦС-3” ТӨХК-ийн Дунд даралтын хэсэг, Өндөр даралтын хэсгийн зуух, турбин цехийн үндсэн барилга, туузан дамжуулгын барилга байгууламжуудын үндсэн хийц бүтээцийн чанар байдалд судалгаа хийлгэж, дүгнэлт гаргуулах;

- Барилга байгууламжуудын зайлшгүй засварлах хийц бүтээцийг хүчитгэж бэхлэх, засварлах ажлын зураг, төсөл боловсруулж, экспертизээр батлуулах;

- Ажлын тайлан гаргах зэрэг болно.

3.Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 14-16 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагууд болон уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:

- Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ерөнхий танилцуулга;

- Аж ахуйн нэгж, байгууллагын Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

- Барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

- Зөвлөх хуулийн этгээдийн сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн хуулбар;

- Зөвлөх хуулийн этгээдийн сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 оны борлуулалтын орлого нь жил тутам 120,0 сая төгрөгөөс доошгүй байх;

- Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл;

- Зөвлөх хуулийн этгээдийн гэрээг хэрэгжүүлэх, удирдах болон техникийн голлох боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл;

- Татварын цахим тайлангийн системээс авсан тодорхойлолт /тендер зарласан өдрөөс хойшхи байдлаар ирүүлэх/. Тодорхойлолтоор татварын үлдэгдэлгүй байх;

- Нийгмийн даатгалын өр төлбөргүй талаарх тодорхойлолт;

- Шүүхийн төрөлжсөн архивын газрын тодорхойлолт; /тендер зарласан өдрөөс хойшхи байдлаар ирүүлэх/

- Захиргааны хэргийн шүүхийн тодорхойлолт; /тендер зарласан өдрөөс хойшхи байдлаар ирүүлэх/

- Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолт; /тендер зарласан өдрөөс хойшхи байдлаар ирүүлэх/

Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2018 оны 03 дугаар сарын 13-наас 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 10.00-12.00 цагийн хооронд доорх хаягаар авч болох бөгөөд мэдүүлгээ 2018 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө Цахим худалдан авах ажиллагааны систем www.tender.gov.mn хаягаар өөрийн ААН-ийн хувийн нууцлалын кодыг ашиглан нэвтэрч, цахим хэлбэр (pdf)-ээр илгээнэ үү.

 

                                                                      Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3 дугаар хороо

                                                                           “Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц” ТӨХК-ийн

                                                                          Захиргааны байр 2-р давхар, Техник хяналтын хэлтэс

                                                                                           Утас: 99002250, 70111304, 70111317

                                                                                                         Факс: +976-11-343024

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК