2018-02-12 03:31

Байгууллагын шийдвэр 2018 оны 2-р сар

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах  мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 10 дугаар хавсралт

      (Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд)

 

 

 

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр төр хувийн хэвшлийн   түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах  өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : "ДЦС-3" ТӨХК

Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Г.Дамдинсүрэн  Утас: 99119672

Д/Д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

ДҮТ ТӨХК

2017.01.31

1

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

2

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.06

Б-43

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

3

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.06

Б-44

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

4

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.08

А-82

хөрөнгө зарцуулах/ахмадуудад гарын бэлэг, цол тэмдгийн нэмэгдэл

хавсаргав

5

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.08

А-85

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

6

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.09

А-86

хөрөнгө зарцуулах/ гамшгаас хамгаалах эрсдэлийн зардалд

хавсаргав

7

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.09

Б-45

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

8

Гүйцэтгэх захирал

2018.02.02

1-2-09/18

Зөвлөх үйлчилгээний аудитын ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

9

Гүйцэтгэх захирал

2018.02.07

 3-11/18

Багануур ХК, ДЦС-3 ТӨХК-ийн хооронд 2018 онд нүүрс худалдах, худалдан авах төлбөр тооцоог барагдуулах тухай гэрээ

хавсаргав

10

Гүйцэтгэх захирал

2018.02.08

2-4-13/18

Угаалгын нунтаг эдийн саван худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

11

Гүйцэтгэх захирал

2018.02.13

2-4-16/18

Фосфат худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

12

Гүйцэтгэх захирал

2018.02.14

1-4-17/18

Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт шалгалт тохируулга хийх гэрээ

хавсаргав

13

Гүйцэтгэх захирал

2018.02.14

1-1-18/18

Хамтран ажиллах гэрээ

хавсаргав

14

Гүйцэтгэх захирал

2018.02.14

Б-47

хөрөнгө зарцуулах/ Буцалтгүй тусламж

хавсаргав

15

Гүйцэтгэх захирал

2018.02.14

А-94

хөрөнгө зарцуулах/нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

16

Гүйцэтгэх захирал

2018.02.14

А-95

хөрөнгө зарцуулах/эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

17

Гүйцэтгэх захирал

2018.02.14

А-96

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

18

Гүйцэтгэх захирал

2018.02.19

А-50

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

19

Гүйцэтгэх захирал

2018.02.19

Б-53

хөрөнгө зарцуулах/ Буцалтгүй тусламж

хавсаргав

20

Гүйцэтгэх захирал

2018.02.23

А/100

хөрөнгө зарцуулах/гэрээт галын шагнал

хавсаргав

21

Гүйцэтгэх захирал

2/21/2018

3-19/18

Галт тэрэгний найруулагч, холбогч ажиллуулах тухай гэрээ

хавсаргав

22

Гүйцэтгэх захирал

2/21/2018

3-20/18

Илчит тэрэгний түрээсийн гэрээ

хавсаргав

23

Гүйцэтгэх захирал

2/21/2018

3-21/18

Бүртгэлийн гэрээ

хавсаргав

24

Гүйцэтгэх захирал

2/22/2018

3-1-22/18

Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ

хавсаргав

25

Гүйцэтгэх захирал

2/26/2018

3-23/18

Хамгаалалтын гэрээ

хавсаргав

26

Гүйцэтгэх захирал

2/26/2018

2-4-24/18

ТДЦ-ийн вагон А-д авто угсраа шингээх аппарат худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

27

Гүйцэтгэх захирал

2/26/2018

2-4-25/18

Цэвэрлэгээний материал худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

28

Гүйцэтгэх захирал

2/26/2018

3-26/18

"ДЦС-3" ТӨХК-д вагон үзэгч ажиллуулах тухай гэрээ

хавсаргав

29

Гүйцэтгэх захирал

2/26/2018

2-3-27/18

Эйбл системийн ашиглалт үйлчилгээний гэрээ

хавсаргав

30

Гүйцэтгэх захирал

2/26/2018

 3-28/18

Автомашины цахилгааны засвар үйлчилгээ хийх тухай гэрээ

хавсаргав

31

Гүйцэтгэх захирал

2/26/2018

2-2-29/18

100  ата "Б" секцийн хурц уурын шугам 13к61 хаалтнаас баруун тйиш солих ажил гүйцэтгэх гэрээ

 хавсаргав

32

Гүйцэтгэх захирал

2/26/2018

1-2-30/18

Иргэн хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх гэрээ

хавсаргав

33

Гүйцэтгэх захирал

2/27/2018

2-4-31/18

Төрөл бүрийн огтлогч, өнгөлөгч тэдгээрийн сэлбэг худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

34

Гүйцэтгэх захирал

2/27/2018

2-4-32/18

Давс худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

35

Гүйцэтгэх захирал

2/27/2018

3-33/18

Ажил гүйцэтгэх гэрээ /золбин нохой устгах/

хавсаргав

36

Гүйцэтгэх захирал

2/28/2018

2-4-34/18

Кислород, кислородны баллон баталгаажуулалт худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

37

Гүйцэтгэх захирал

2/27/2018

А/111

хөрөнгө зарцуулах/цагдаагийн хэсгийн үр дүнгийн шагнал

хавсаргав

38

Сангийн яам

2017.02.28

А18/02

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

39

ДҮТ ТӨХК

2017.02.28

02

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

40

ДҮТ ТӨХК

2017.02.28

02

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

 

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК