2018-01-09 23:35

Байгууллагын шийдвэр 2018 оны 1-р сар

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах  мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 10 дугаар хавсралт

      (Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд)

 

 

 

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр төр хувийн хэвшлийн   түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах  өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : "ДЦС-3" ТӨХК

Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Г.Дамдинсүрэн  Утас: 99119672

Д/д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.28

Б/449

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

2

Гүйцэтгэх захирал

2018.01.04

Б/06

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

3

Гүйцэтгэх захирал

 

 

 

хавсаргав

4

Гүйцэтгэх захирал

 

 

 

хавсаргав

5

Гүйцэтгэх захирал

 

 

 

хавсаргав

6

Гүйцэтгэх захирал

 

 

 

хавсаргав

7

Гүйцэтгэх захирал

 

 

 

хавсаргав

8

Гүйцэтгэх захирал

 

 

 

хавсаргав

9

Гүйцэтгэх захирал

 

 

 

хавсаргав

10

Гүйцэтгэх захирал

 

 

 

хавсаргав

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК