2018-01-24 05:29

Технологийн зөрчил

Компаний хэмжээгээр 12-р сард хоёрдугаар зэргийн саатал 1, гэмтэл  6 удаа гарснаар тооцож бүртгэсэн.

  ХОЁРДУГААР ЗЭРГИЙН СААТАЛ:

Хүний буруутай шалтгаантай:

Цахилгаан цехэд:

Цахилгаан цехийн ээлжийн монтёр Турбогенератор №2-ын шинийн мостыг (турбин заалд байрлах) цэвэрлэхээр ээлжийн даргадаа мэдэгдэн бэлтгэлд байсан турбогенератор №2-ын схeм задлахаар ГРУ-6кВ хуваарилах байгууламж руу орж, улмаар схeм андууран ажилд залгаатай Турбогенератор №3-ын хуурай салгуурыг тасалснаар Турбогенератор №3 сүлжээнээс тасарч, ГРУ-6кВ хуваарилах байгууламжийн III секцийн шинийн дифференциаль хамгаалалт ажилласан. 

  - Диспетчерийн графикийн спот зөрчил       55,421 мян.кВт/ц      

  - Мазут зарцуулалт                                        2,2 тн         

ГЭМТЭЛ:

Хүний буруутай шалтгаантай:

ТД, ЦЦ цехэд:

Вагон хөмрөгч “Б”гийн  Түлхэгчийн замд байрладаг 21-р сумыг гуйвуулаад буцааж хэвийн байдалд оруулах ажлыг төмөр замын найруулагчийн бригад гүйцэтгээгүй орхисон үед Вагон хөмрөгчийн ахлах машинч Түлхэгчийг, найруулагчийн бригад буулгалтанд тавих 15 вагонтой цувааны 4 вагоныг тус тус хяналт тавилгүй сумыг зүсүүлэн гаргаж, Вагон хөмрөгчийн ахлах машинч Түлхэгчтэй холбон Вагон хөмрөгч рүү буцааж түрэх үед “сум шилжсэн” хориг ажиллахгүйгээс Түлхэгчийн хөдөлгөөн хязгаарлагдалгүй хийгдэж, сум № 21-ийг зүсэн 813147 дугаартай вагоны нэг талын тэргэнцэр замаас гарсан.

Төмөр замаас гарсан вагоны дугуйнд мэргэжлийн байгууллагын магадалгаа хийлгэх зардал ТД цехээс гаргах,

Техникийн шалтгаантай:                                             

ӨДЗ цехэд:

Зуух №8-ын ажиллагааны явцад үлээлгийн аппаратны үлээлтээс экран хоолой гадна талаасаа 37,5% хүртэл элэгдсэн хэсэгт ажлын даралт даалгүй задарч хагарсан.

Диспетчерийн графикийн спот зөрчил       35,0мян.кВт/ц 

Үрлэн тээрэм 10А, 10Б-гийн үндсэн редуктор /Ц-800/-ын жижиг арааны гол хугарсан.

Зуух №13-ын экран хоолойн металлын шинж чанар хангалтгүйгээс нэг жил ажиллан ханын зузаан хэвийн, хэв гажилтанд оролгүйгээр ажлын даралт даалгүй хагарсан.

Үрлэн тээрэм “13А”-гийн цахилгаан хөдөлгүүр  ашиглалтанд орсноос хойш 8186 цаг ажиллан материалын чанар хангалтгүйгээс роторын гол хугарсан.

/6 кВ, 500 кВт, 750 об/мин,  ДАЗО4-450-М8У2, 2016 он/

Цахилгаан цехэд:

НОЗУ №1-гийн цахилгаан хөдөлгүүрийн олон жил ашиглалтын явцад ороомгийн хөндийрүүлэг хуурайшин нэвчиж гэмтсэн. /4А280М4У3, 75кВт, 1990 он /

Технологийн зөрчлийн улмаас 90,4 МВт диспетчерийн графикийн зөрчил авсан.

Өнгөрсөн оны 12-р сард гарсан технологийн зөрчлийг харьцуулан үзвэл:

Ангилал

Хэмжих

нэгж

2016 оны

12-р сар

2017 оны

12-р сар

өсөлт+

бууралт-

1

Аваари

Тоо

-

-

-

2

Саатал-I

Тоо

-

-

-

3

Саатал-II

Тоо

-

1

+1

4

Гэмтэл

Тоо

5

6

+1

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ТЕХНИК ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК