2018-01-17 23:43

Байгууллагын шийдвэр 2018 оны 1-р сар

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах  мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 10 дугаар хавсралт

      (Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд)

 

 

 

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр төр хувийн хэвшлийн   түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах  өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : "ДЦС-3" ТӨХК

Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Г.Дамдинсүрэн  Утас: 99119672

Д/Д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.28

Б/449

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

2

Гүйцэтгэх захирал

2018.01.04

Б/06

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

3

Гүйцэтгэх захирал

2018.01.10

Б/13

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

4

Гүйцэтгэх захирал

2018.10.12

Б/15

хөрөнгө зарцуулах/ дагалдуулан сургасан урамшуулал

хавсаргав

5

Гүйцэтгэх захирал

2018.10.16

Б/20

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

6

Гүйцэтгэх захирал

2018.01.10

А/12

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

7

Гүйцэтгэх захирал

2018.01.15

А/20

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

8

Гүйцэтгэх захирал

2018.01.16

А/21

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

9

Гүйцэтгэх захирал

2018.01.18

1-1-02-18

Сургалт зохион байгуулах гэрээ

хавсаргав

10

Гүйцэтгэх захирал

2018.01/19

2-4-03-18

Турбины ИЗ-т шаардлагатай сэлбэг худалдан авах гэрээ

хавсаргав

11

Гүйцэтгэх захирал

2018.01.18

Б/21

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

12

Гүйцэтгэх захирал

2018.01.19

Б/23

хөрөнгө зарцуулах/ шагнаж урамшуулах

хавсаргав

13

Гүйцэтгэх захирал

2018.01.29

Б/25

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

14

Гүйцэтгэх захирал

2018.01.26

А/50

хөрөнгө зарцуулах/гэрээт галын шагнал

хавсаргав

15

Гүйцэтгэх захирал

2018.01.29

A/51

хөрөнгө зарцуулах/цагдаагийн хэсгийн үр дүнгийн шагнал

хавсаргав

16

Гүйцэтгэх захирал

1/8/2018

1-1-01/18

Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны А-3 сургалт зохион байуулах гэрээ

хавсаргав

17

Гүйцэтгэх захирал

1/24/2018

1-4-04/18

Гал түймэртэй тэмцэх гэрээт хэсэг ажиллуулах гэрээ

хавсаргав

18

Гүйцэтгэх захирал

1/25/2018

2-2-05/18

Турбины №9-ийн их засварт шаардлагатай сэлбэг худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

19

Гүйцэтгэх захирал

1/29/2018

3-06/18

Салбар төмөр замын вагон тавих татах ажилд ашиглах гэрээ

хавсаргав

20

Гүйцэтгэх захирал

1/30/2018

3-07/18

Салбар зам арчлалтын гэрээ

хавсаргав

21

Сангийн Яам

2018.01.31

А18/01

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

22

Гүйцэтгэх захирал

2018.01.31

1-1-10/18

Хамтран ажиллах гэрээ

хавсаргав

23

УБДС ТӨХК, МЗХНН УБ төмөр зам

2018.01.31

2017/01.

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК