2017-09-08 12:28

Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 9-р сар

                                                               

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах  мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 10 дугаар хавсралт

      (Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд)

 

 

 

 

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр төр хувийн хэвшлийн   түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах  өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

         Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : ДЦС-3 ТӨХК

      Дарга: Гунгаарэнцэн Дамдинсүрэн    Утас: 99119672

ДД

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Товч утга

Шийдвэрийн хуулбар

1

Сангийн яам

2017.08.31

А17/06

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, 117 384 203.09 төгрөг Нүүрсний үнэнд

хавсаргав

2

Сангийн яам

2017.08.31

А17/06

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, 50 000 000 төгрөг НӨАТ-т

хавсаргав

3

ДҮТ ТӨХК

2017.08.31

8

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, тээврийн зардалд 19 549 383 төгрөг

хавсаргав

4

ДҮТ ТӨХК

2017.08.31

8

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, нүүрсний үнэнд  414 100 617 төгрөг

хавсаргав

 

Дүн

     

585,795,712.96

 

 

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015 "ДЦС-3" ТӨХК