2017-09-08 12:28

Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 8-р сар

                                                               

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах  мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 10 дугаар хавсралт

      (Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд)

 

 

 

 

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр төр хувийн хэвшлийн   түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах  өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

         Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : ДЦС-3 ТӨХК

      Дарга: Гунгаарэнцэн Дамдинсүрэн    Утас: 99119672

ДД

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Товч утга

Шийдвэрийн хуулбар

1

Сангийн яам

2017.08.31

А17/06

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, 117 384 203.09 төгрөг Нүүрсний үнэнд

хавсаргав

2

Сангийн яам

2017.08.31

А17/06

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, 50 000 000 төгрөг НӨАТ-т

хавсаргав

3

ДҮТ ТӨХК

2017.08.31

8

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, тээврийн зардалд 19 549 383 төгрөг

хавсаргав

4

ДҮТ ТӨХК

2017.08.31

8

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, нүүрсний үнэнд  414 100 617 төгрөг

хавсаргав

 

Дүн

     

585,795,712.96

 

Тушаалууд

Д/д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.01

А/226

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

2

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.09

А/227

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

3

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.21

А/228

хөрөнгө зарцуулах/буцалтгүй тусламж, эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

4

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.23

А/230

хөрөнгө зарцуулах/нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

5

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.24

А/231

хөрөнгө зарцуулах/цагдаагийн хэсгийн үр дүнгийн шагнал

хавсаргав

6

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.24

А/232

хөрөнгө зарцуулах/гэрээт галын шагнал

хавсаргав

7

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.29

А/234

хөрөнгө зарцуулах/шагнах тухай

хавсаргав

8

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.30

А/236

хөрөнгө зарцуулах / эмчилчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

9

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.01

Б/270

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

10

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.01

Б/274

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

11

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.02

Б/277

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

12

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.09

Б/281

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

13

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.09

Б/282

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

14

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.16

Б/287

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

15

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.21

Б/288

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

16

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.25

Б/295

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

17

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.25

Б/296

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

18

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.29

Б/300

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

19

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.30

Б/302

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

20

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.30

Б/303

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

 8-р сарын гэрээнүүд

ДД

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.14

2-2-326/17

ӨДТЦ-ийн машин заалны дулаацуулгын калориферүүд шинэчлэн солих өөрчлөх ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

2

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.14

2-2-328/17

Зуух №7-н их засварын үед хийсэн металлын шалгалт шинжилгээний дүнд гарсан нэмэлт ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

3

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.18

2-2-329/17

ТРДН маркийн 40000 квт-ын трансформатор №6-н их засварын ажлын гэрээ

хавсаргав

4

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.18

2-4-330/17

Төрөл бүрийн будаг худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

5

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.29

2-4-331/17

Гэрэлтүүлгийн дагалдах хэрэгсэл худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

6

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.29

2-4-332/17

Ажилчдын хувцасны шкаф худалдах, худалдан авах

хавсаргав

7

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.30

2-4-336/17

Нормын сүү худалдах, худалдан авах

хавсаргав

8

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.30

3-337/17

ДЦС-3 ТӨХК болон ДЦС-4 ТӨХК-иудын ажилчдын эрчим хотхоны орон сууцны 1-р давхарыг цэцэрлэгийн зориулалтаар засаж тохижуулах нэмэлт гэрээ

хавсаргав

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК