2017-09-14 11:31

Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2017 оны 9-р сар

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын  Хавсралт 7

                                                                                                                                                                                    2017 оны 9-р сар

Дарга: Гунгаарэнцэн Дамдинсүрэн    Утас: 99119672

ДД

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр

Батлагдсан
төсөвт өртөг

 Гэрээний
дүн

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам

Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт

Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл

Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл

Үндэслэл, шалтгаан

Тайлбар

1

Ачааны автомашин давхар кабинтай /2.5 тонн, крантай/

120,000,000

114,000,000

НТШ

Ажлын туршлага, ирүүлсэн тендерийн шаардлагад нийцсэн эсэх, үнийн санал М-42-2017-1

Тамирын бугат ХХК 5255902 Л.Батболд 99117052

Ар сант хайрхан ХХК 5319358 У.Отгонцэцэг 99295960, "Урагшлах" ХХК 2109859 Ч.Батбаяр 99900090, "Намдэмүн сервис" ХХК 2590514 Ж.Лхагвасүрэн 99110852

Холбогдох хуулийн 28.7.4-т заасан тендер ирүүлээгүй. 

 

2

Шинээр цэцэрлэг байгуулах

180,000,000

 

ШГ

Ажлын туршлага, ирүүлсэн тендерийн шаардлагад нийцсэн эсэх, үнийн санал М-43-2017

 

Тамирын бугат ХХК 5255902 Л.Батболд 99117052, "ТСАА" ХХК 5209277 Г.Сэлэнгэ 99058629, "Чиглэл" ХХК 2113104 Ц.Бумцэнд 313438, "Шүтээн Уул" ХХК 2671913 М.Алтанцэцэг , "Дархан үйлс" ХХК 2686171 Б.Нямбаяр 99188813

НТШ амжилтгүй болж хуулийн 34.1.1 дагуу шууд гэрээ байгуулсан 

"ДЦС-3" ТӨХК-өөс 180 сая, "ДЦС-4" ТӨХК-өөс 180 сая нийт 360 сая төлөвлөгөөтэй. Эндээс цэцэрлэгийн засварын 2-р багцын хөрөнгө 100 сая төгрөг. "Дцс-3" ТӨХК-өөс 50 сая төгрөг

3

Зуух №9-ийн тэжээлийн ус, температурын регуляторын хаалт актуатор, агаарын шиберийн актуатор шинэчлэх

220,000,000

209,685,850

ШГ

Ажлын туршлага, ирүүлсэн тендерийн шаардлагад нийцсэн эсэх, үнийн санал ТЗБАХ-08-2017

Нөмөр капитал ХХК 2617005 Ж.Баатарсүрэн 70127535

Нэгдэл трейд ХХК 2101696 Л.Гэндэнсүрэн 99141444

НТШ амжилтгүй болж хуулийн 34.1.1 дагуу шууд гэрээ байгуулсан 

2 удаа НТШ зарлаад хоёуланд нь Нэгдэл трейд ХХК ганцаараа материал ирүүлсэн боловч шаардлагад нийцээгүй

4

Харуулын төв байрны нэвтрэх хэсгийг шинэчлэх засварын ажил

33000000

31500000

ХА

Ажлын туршлага, үнийн санал, техникийн нөхцөл БИЗ-09/2017

"Сунамү" ХХК 5725682 Ж.Борхүү 96642710

"Гурван гис" ХХК 5629454 Ш.Мөнгөнхүү 91119938,  "ЭХБЭ" ХХК 4250257 Б.Энхбат 99052700

Холбогдох хуулийн 33.2.2-ын дагуу үнийн харьцуулалтаар 2-рт, техникийн нөхцөл

 

 

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК