2017-08-14 08:36

Байгууллагын шийдвэр 7-р сар

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах  мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 10 дугаар хавсралт

(Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд

 

 

 

 

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах  өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

 

 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : ДЦС-3 ТӨХК

Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Г.Дамдинсүрэн

Д/д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Товч утга

Шийдвэрийн хуулбар

1

Сангийн яам

2017.07.31

А17/06

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, 70 930 397.28 төгрөг дамжуулан зээлд

хавсаргав

2

Сангийн яам

2017.07.31

А17/06

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, 100 000 000 төгрөг НӨАТ-т

хавсаргав

3

УБДС ТӨХК МЗХНН УБ төмөр зам

2017.07.31

2017/04.

өр авлага үүсгэх

ДЭХ үнэ, тээврийн зардалд

7 124 758 төгрөг

хавсаргав

4

ДҮТ ТӨХК

2017.07.31

7

 өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ тээврийн зардалд 450 898 467 төгрөг

хавсаргав

5

ДҮТ ТӨХК

2017.07.31

7

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ нүүрсний үнэнд 565 951 536.65 төгрөг

хавсаргав

 

2017 оны 7-р сарын тушаалууд:

Д/д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

Гүйцэтгэх захирал

2017.07.25

А/222

хөрөнгө зарцуулах/цагдаагийн хэсгийн үр дүнгийн шагнал

хавсаргав

2

Гүйцэтгэх захирал

2017.07.25

А/223

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

3

Гүйцэтгэх захирал

2017.07.31

А/224

хөрөнгө зарцуулах/ хичээл заасны хөлс

хавсаргав

4

Гүйцэтгэх захирал

2017.07.04

Б/243

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

5

Гүйцэтгэх захирал

2017.07.05

Б/248

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

6

Гүйцэтгэх захирал

2017.07.05

Б/249

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

7

Гүйцэтгэх захирал

2017.07.16

Б/252

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

8

Гүйцэтгэх захирал

2017.07.21

Б/257

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

9

Гүйцэтгэх захирал

2017.07.21

Б/260

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

10

Гүйцэтгэх захирал

2017.07.31

Б/267

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

 

2017 оны 7-р сарын гэрээнүүд:

140 Гүйцэтгэх захирал 2017.07.03 2-4-299/17 Гагнуурын багаж хэрэгсэл худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
141 Гүйцэтгэх захирал 2017.07.04 2-4-300/17 Үйлдвэрийн зориулалттай шүүр, арчих материал худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
142 Гүйцэтгэх захирал 2017.07.01 1-2-301/17 Санхүүгийн програмын хөгжүүлэлт, үйлчилгээ мэдээллийн баазын аюулгүй байдлыг хариуцан ажиллах тухай гэрээ хавсаргав
143 Гүйцэтгэх захирал 2017.07.04 2-2-302/17 Үндсэн бойлер №2, 4 -н их засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ хавсаргав
144 Гүйцэтгэх захирал 2017.07.04 2-2-303/17 ӨДС-ын БКЗ-220-100/4С маркийн  Зуух №9-н үрлэн тээрэм "А" -гийн орох болон гарах талын хүзүү засварлах өнгөлөх нэмэлт ажлын гэрээ хавсаргав
145 Гүйцэтгэх захирал 2017.07.05 2-4-307/17 Хими лабораторийн тоног төхөөрөмж худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
146 Гүйцэтгэх захирал 2017.07.06 2-3-308/17 Вагон түлхэгч А-н троллейн 2000м шугам солих засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ хавсаргав
147 Гүйцэтгэх захирал 2017.07.17 2-2-310/17 Үндсэн болон туслах бойлер №8-н их засварын хийх ажил гүйцэтгэх гэрээ хавсаргав
148 Гүйцэтгэх захирал 2017.07.19 2-3-312/17 Түүхий усны халаагч №3 шинээр хийх ажил гүйцэтгэх гэрээ хавсаргав
149 Гүйцэтгэх захирал 2017.07.19 2-4-313/17 Барилгын материал худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
150 Гүйцэтгэх захирал 2017.07.19 2-4-314/17 Гүний худгийн SP-160-4A маркийн насос, MMS-8000 маркийн цахилгаан хөдөлгүүр худалдан авах гэрээ хавсаргав
151 Гүйцэтгэх захирал 2017.07.20 2-4-315/17 Тусгай зориулалтын холхивч худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
152 Гүйцэтгэх захирал 2017.07.20 2-4-316/17 Төрөл бүрийн холхивч худалдах худладан авах гэрээ хавсаргав
153 Гүйцэтгэх захирал 2017.07.20 2-4-317/17 Бичиг хэргийн мтериал худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
154 Гүйцэтгэх захирал 2017.07.20 2-4-318/17 Засварын сэлбэг материал худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
155 Гүйцэтгэх захирал 2017.07.20 2-4-319/17 Принтерийн хор худалдан худалдан авах гэрээ хавсаргав
156 Гүйцэтгэх захирал 2017.07.24 2-4-320/17 Спирт худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
158 Гүйцэтгэх захирал 2017.07.25 2-3-323/17 Насос станцын 2-р өргөтгөлийн байрны дулаацуулгыг дулааны төвийн нэгдсэн төв шугамд холбох ажил гүйцэтгэх гэрээ хавсаргав
159 Гүйцэтгэх захирал 2017.07.25 2-4-324/17 Экрантай кабель худалдах худалан авах гэрээ хавсаргав

 

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК