2017-08-14 08:36

Байгууллагын шийдвэр 7-р сар

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах  мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 10 дугаар хавсралт

(Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд

 

 

 

 

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах  өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

 

 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : ДЦС-3 ТӨХК

Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Г.Дамдинсүрэн

Д/д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Товч утга

Шийдвэрийн хуулбар

1

Сангийн яам

2017.07.31

А17/06

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, 70 930 397.28 төгрөг дамжуулан зээлд

хавсаргав

2

Сангийн яам

2017.07.31

А17/06

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, 100 000 000 төгрөг НӨАТ-т

хавсаргав

3

УБДС ТӨХК МЗХНН УБ төмөр зам

2017.07.31

2017/04.

өр авлага үүсгэх

ДЭХ үнэ, тээврийн зардалд

7 124 758 төгрөг

хавсаргав

4

ДҮТ ТӨХК

2017.07.31

7

 өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ тээврийн зардалд 450 898 467 төгрөг

хавсаргав

5

ДҮТ ТӨХК

2017.07.31

7

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ нүүрсний үнэнд 565 951 536.65 төгрөг

хавсаргав

 

Дүн

     

1,194,905,158.92

 
             

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015 "ДЦС-3" ТӨХК