2017-07-04 11:02

Байгууллагын шийдвэр 6-р сар

   

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах  мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 10 дугаар хавсралт

(Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд

 

 

 

 

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах  өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

 

 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : ДЦС-3 ТӨХК

Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Г.Дамдинсүрэн

Д/д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Товч утга

Шийдвэрийн хуулбар

1

Сангийн яам

2017.06.30

А17/06

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, 117 384 203.09 төгрөг Нүүрсний үнэнд

хавсаргав

2

Сангийн яам

2017.06.30

А17/06

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, 100 000 000 төгрөг НӨАТ-т

хавсаргав

3

ДҮТ ТӨХК

2017.06.30

6

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, тээврийн зардалд 285 410 000 төгрөг

хавсаргав

 

Дүн

     

                     502,794,203.09

 

Тушаалууд :

Д/Д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

Гүйцэтгэх захирал

2017.06.02

А/192

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

2

Гүйцэтгэх захирал

2017.06.13

А/197

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

3

Гүйцэтгэх захирал

2017.06.23

А/207

хөрөнгө зарцуулах/цагдаагийн хэсгийн үр дүнгийн шагнал

хавсаргав

4

Гүйцэтгэх захирал

2017.06.27

А/211

хөрөнгө зарцуулах/гэрээт галын шагнал

хавсаргав

5

Гүйцэтгэх захирал

2017.06.27

А/221

хөрөнгө зарцуулах/гэрээт галын шагнал

хавсаргав

6

Гүйцэтгэх захирал

2017.06.02

Б/204

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

7

Гүйцэтгэх захирал

2017.06.06

Б/205

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

8

Гүйцэтгэх захирал

2017.06.07

Б/207

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

9

Гүйцэтгэх захирал

2017.06.08

Б/208

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

10

Гүйцэтгэх захирал

2017.06.09

Б/209

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

11

Гүйцэтгэх захирал

2017.06.15

Б/217

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

12

Гүйцэтгэх захирал

2017.06.21

Б/219

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

13

Гүйцэтгэх захирал

2017.06.21

А/220

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

14

Гүйцэтгэх захирал

2017.06.23

Б/228

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

15

Гүйцэтгэх захирал

2017.06.27

Б/230

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

16

Гүйцэтгэх захирал

2017.06.28

Б/232

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

17

Гүйцэтгэх захирал

2017.06.30

Б/238

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

18

Гүйцэтгэх захирал

2017.06.30

Б/241

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

6-р сарын гэрээнүүд

ДД Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
115 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.02 2-2-262/17 Тунгаагдсан усны далан хана засварлах ажил гүйцэтгэх гэрээ хавсаргав
116 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.05 2-2-263/17 ӨДТЦ- ийн тоноглолуудын 9.6-23 тэмдэгтийн уур усны шугамын дулаалга общивка хийх засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ хавсаргав
117 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.05 2-2-264/17 Декарбонизаторын бак шинээр хийх засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ хавсаргав
118 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.06 2-4-266/17 Хими, хүчдэл, өндөрт ажиллах хамгаалах хэрэгсэл худалдах, худалдан авах гэрээ хавсаргав
119 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.08 2-4-270/17 Давс худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
120 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.08 2-4-271/17 110-кв-ын ЗАР 1FG-145 маркийн элегаз таслуур худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
121 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.08 2-4-272/17 Хэмжүүр шалгах тогтмол гүйдлийн стенд худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
122 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.08 2-3-273/17 ДДХ -н Зуухны ПСУ-г хувьсах хөдөлгүүр, инвертерийн удирдлагатай болгон өөрчлөх ажил гүйцэтгэх гэрээ хавсаргав
123 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.08 2-4-274/17 Хар металл хийц худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
124 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.08 2-2-275/17 Ундны усны сорох талын шугамын их засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ  
125 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.08 2-2-277/17 ТГ-6  хэмжих хэрэгслэлийг тоон технологид шилжүүлэх шинэчлэлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ хавсаргав
126 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.09 2-4-278/17 Цахилгаан хөдөлгүүр худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
127 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.12 2-4-279/17 Цахилгааны сэлбэг материал худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
128 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.12 2-4-280/17 Эсрэг осмосын мембран /RO/ хамгаалах шүүлтүүрийн мембран худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
129 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.14 2-4-285/17 Уур халаагчийн гүний үлээлгийн аппарат экраны үлээлгийн аппарат худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
130 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.14 2-4-286/17 Сонсгол, амьсгалын замын хамгаалах хэрэгсэл худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
131 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.14 2-4-285/17 Уур халаагчийн гүний үлээлгийн аппарат экраны үлээлгийн аппарат худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
132 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.14 2-4-286/17 Сонсгол, амьсгалын замын хамгаалах хэрэгсэл худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
133 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.16 2-3-287/17 Градирнг №2-н дээр засвар үйлчилгээ хийх их засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ хавсаргав
134 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.21 1-4-288/17 Ус цэвэршүүлэгчийн шүүлтүүр нийлүүлж угсарч суурилуулах ажлын гэрээ хавсаргав
135 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.22 1-4-291/17 Ариутгал халдваргүйтэл шавьж мэрэгчийн устгал хийх хамтран ажиллах гэрээ хавсаргав
136 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.28 2-2-295/17 ДДХ тэжээлийн усны деаэратор №3-н их засварын ажлын гэрээ хавсаргав
137 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.29 2-2-296/17 Техникийн усны шугам солих засварын ажлын гэрээ хавсаргав
138 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.21 2-2-297/17 ӨДХ-н мазутын шугам спутник солих ажил гүйцэтгэх гэрээ хавсаргав
139 Гүйцэтгэх захирал 2017.06.28 3-1-298/17 "ДЦС-3" "ДЦС-4" ТӨХК-н ажилчдын хотхонд орон сууцны цэцэрлэг тохижуулах гэрээ хавсаргав

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК