2017-06-08 14:51

Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 5-р сар

                                                                                                                                 

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах  мэдээллийн агуулга, нийтлэг          стандартыг тогтоох тухай журмын 10 дугаар хавсралт

      (Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд)

 

 

 

 

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр төр хувийн хэвшлийн   түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах  өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

         Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : ДЦС-3 ТӨХК

      Дарга: Гунгаарэнцэн Дамдинсүрэн    Утас: 99119672

Д/д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Товч утга

Шийдвэрийн хуулбар

1

Сангийн яам

2017.05.31

А17/05

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, 138374591төгрөг дамжуулан зээлд

хавсаргав

2

Сангийн яам

2017.05.31

А17/05

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, 96597433.21 төгрөг НӨАТ-т

хавсаргав

3

ДҮТ ТӨХК

2017.05.31

5

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, тээврийн зардалд 697164321 төгрөг

хавсаргав

4

ДҮТ ТӨХК

2017.05.31

5

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, нүүрсний үнэнд  383104679 төгрөг

хавсаргав

5

УБДС ТӨХК, МЗХНН УБ төмөр зам

2017.06.02

2017/03

өр авлага үүсгэх

ДЭХ үнэ, тээврийн зардалд  26819722 төгрөг

хавсаргав

 

Дүн

     

1,342,060,746.21

 

 

Д/д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.04

А/165

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

2

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.19

А/174

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

3

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.19

А/176

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

4

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.24

А/183

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

5

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.25

А/184

хөрөнгө зарцуулах/цагдаагийн хэсгийн үр дүнгийн шагнал

хавсаргав

6

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.29

А/187

хөрөнгө зарцуулах/гэрээт галын шагнал

хавсаргав

7

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.03

Б/158

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

8

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.10

Б/162

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

9

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.15

Б/174

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

10

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.16

Б/179

хөрөнгө зарцуулах/ урамшуулал

хавсаргав

11

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.23

Б/180

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

12

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.24

Б/185

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

13

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.25

Б/187

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

14

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.23

Б/190

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

15

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.29

Б/194

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

16

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.31

Б/197

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

17

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.31

Б/198

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

5-р сарын гэрээнүүд

ДД

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

75

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.01

1-4-209/17

Барилга угсралт засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

76

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.02

2-4-210/17

Зуух тээрмийн сэлбэг худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

77

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.02

2-4-211/17

Токарийн машины сэлбэг худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

78

Гүйцэтгэх захирал

 2017.05.02

2-4-212/17

Булан переход хольцолдуулагч худалдах худалдан авах гэрэ

хавсаргав

79

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.15

2-4-215/17

Цахилгаан багаж хэмжих хэрэгсэл худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

80

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.15

2-4-216/17

ТД тоноглолын сэлбэг худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

81

Гүйцэтгэх захирал

 2017.05.15

2-4-217/17

Химийн туслах материал худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

82

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.15

2-4-218/17

Хөдөлмөр хамгааллын гутал худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

83

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.15

2-4-219/17

Тоосны элэгдэлд тэсвэртэй керамик хамгаалалттай лопатка худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

84

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.15

2-4-220/17

Хөдөлмөр хамгааллын бээлий худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

85

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.15

2-4-221/17

R-8000, RM-3000 систем худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

86

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.15

2-4-222/17

Газар доорхи конвейрүүдийн тэсрэлтээс хамгаалалттай гэрэл худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

87

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.15

2-3-223/17

ӨД-ын Хими, ТДЦ-н дулаацуулгын шугамыг тусад нь салгаж татах ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

88

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.15

2-4-224/17

Гэрэлтүүлгийн дагалдах хэрэгсэл худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

89

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.15

2-4-225/17

Тусгай гэрэлтүүлгийн материал худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

90

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.15

2-4-226/17

Эйр кондишн худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

91

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.15

2-2-227/17

ӨДХ-ийн завсарын усны бак №1-д Хими хамгаалалт шинээр хийн, засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

92

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.05

2-2-228/17

6 кВт-ын термореактивный изоляцитай цахилгаан хөдөлгүүрийг үйлдвэрийн аргаар сэргээн засварлах ажлын гэрээ

хавсаргав

93

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.15

2-3-229/17

Цахилгаан хөдөлгүүрийн засварын өрөөнд 5 тоннын цахилгаан тельфер, ДДЗ цехийн утаа сорогчийн гар удирдлагатай таль угсарч суурилуулах ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

94

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.15

1-4-230/17

Барилга угсралт засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ  /Түлшний тоноглолын байрны засвар/

хавсаргав

95

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.15

2-3-231/17

Хамтран ажиллах гэрээ

хавсаргав

96

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.25

2-4-240/17

Засварын гар багаж худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

97

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.25

2-4-241/17

Нүүрс тэжээгчийн араа, хамагч, гинж, холбогч, боолт, гайка худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

98

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.25

2-4-242/17

Азбестан эдлэл худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

99

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.25

3-243/17

Ажил үйлчилгээний гэрээ

хавсаргав

100

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.29

2-4-245/17

Сантехникийн сэлбэг материал худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

101

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.29

2-4-246/17

Химийн урвалж шил сав худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

102

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.29

2-2-247/17

ДЦС-3 ТӨХК-ийн сүлжээний аюулгүй байдлыг хангах болон шинэчлэлийн 2-р шатны сайжруулалтын ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

103

Гүйцэтгэх захирал

 2017.05.29

2-3-248/17

Үйлдвэрийн уурын шугам сүлжээний станцын мэдлийн төв болон салбар шугамын байр зүйн дэвсгэр зураг хийлгэж, НЕТГ-ын мэдээллийн санд бүртгүүлэх, баталгаажуулах уурын шугамын  мэдээллийн сан байгуулах ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

104

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.29

2-3-250/17

КРУСН-0.4 КВын 7н, 8н секцийн гар залгуур бүхий 18 панель шинэчлэх ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

105

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.29

2-3-251/17

Зуух №10, 12 түүхий нүүрс тэжээгчийг инвертерт холбох ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

106

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.29

2-3-252/17

Ультра шүүлтүүр солих ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

107

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.29

2-2-253/17

Деаэратор 6ата №3-н их засвар ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

108

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.29

2-2-254/17

ӨДТ Цехийн деаэратор 1, 2 ата №1-н их засвар ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

109

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.31

2-2-255/17

Зуух -3-н нэмэлт халах гадаргуу солих засварын ажлын гэрээ

хавсаргав

110

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.31

2-4-256/17

Хөдөлмөр хамгааллын хувцас худалдах, худалдан авах гэрээ

хавсаргав

111

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.31

1-4-257/17

Ус ашиглах гэрээ

хавсаргав

112

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.31

2-4-259/17

Автомашин хөлсөлж ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ

хавсаргав

113

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.31

2-2-260/17

Үндсэн болон туслах бойлер №7-н их засвар хийх ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

114

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.31

3-261/17

Хамтран ажиллах гэрээ

хавсаргав

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК