2017-05-08 09:45

Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 4-р сар

   

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах  мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 10 дугаар хавсралт

(Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд)

 

 

 

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах  өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

      Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : ДЦС-3 ТӨХК

      Дарга: Гунгаарэнцэн Дамдинсүрэн    Утас: 99119672

ДД

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Товч утга

Шийдвэрийн хуулбар

1

Сангийн яам

2017.04.30

А17/04

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, 258142120.70 төгрөг дамжуулан зээлд

хавсаргав

2

ДҮТ ТӨХК

2017.04.30

4

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, тээврийн зардалд 230'813'837 төгрөг

хавсаргав

4-р сарын тушаалууд

Д/д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

Гүйцэтгэх захирал

2017.04.27

А/153

хөрөнгө зарцуулах/гэрээт галын шагнал

хавсаргав

2

Гүйцэтгэх захирал

2017.04.23

А/154

хөрөнгө зарцуулах/цагдаагийн хэсгийн үр дүнгийн шагнал

хавсаргав

3

Гүйцэтгэх захирал

2017.04.27

А/155

хөрөнгө зарцуулах/ гарын бэлэг

хавсаргав

4

Гүйцэтгэх захирал

2017.04.27

А/156

хөрөнгө зарцуулах/ шагнал

хавсаргав

5

Гүйцэтгэх захирал

2017.04.05

Б/125

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт, буцалтгүй тусламж

хавсаргав

6

Гүйцэтгэх захирал

2017.04.07

Б/129

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

7

Гүйцэтгэх захирал

2017.04.11

Б/132

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

8

Гүйцэтгэх захирал

2017.04.13

Б/133

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

9

Гүйцэтгэх захирал

2017.04.19

Б/137

хөрөнгө зарцуулах/ спортын их наадамд

хавсаргав

10

Гүйцэтгэх захирал

2017.04.20

Б/138

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардалд тусламж

хавсаргав

11

Гүйцэтгэх захирал

2017.04.25

Б/143

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

12

Гүйцэтгэх захирал

2017.04.25

Б/147

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

13

Гүйцэтгэх захирал

2017.04.28

Б/148

хөрөнгө зарцуулах/ аялалд явуулах

хавсаргав

14

Гүйцэтгэх захирал

2017.04.28

Б/149

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

4-р сарын гэрээнүүд

ДД

Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

28

Гүйцэтгэх захирал

2017.04.03

2-4-155/17

Насос, насосны сэлбэг худалдах, худалдан авах гэрээ

хавсаргав

29

Гүйцэтгэх захирал

2017.04.05

2-4-157/17

 Шилэн хөвөн худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

30

Гүйцэтгэх захирал

2017.04.05

2-4-158/17

Дулаан боловсруулалтын олон цэгийн аппарат /дагалдах хэрэгслийн хамт/ худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

31

Гүйцэтгэх захирал

2017.04.06

2-2-159/17

Механик цехийн 16 К20 токарийн суурь машин №1, 2, 4-ийн их засвар хийх ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

32 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.07 3-161/17 Зураг төсөл зохиох ажил гүйцэтгэх гэрээ хавсаргав
33 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.07 2-4-162/17 СЭН-ийн сэлбэг худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
34 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.07 2-4-163/17 Өнгөт металл (гуулин труба ) худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
35 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.07 2-4-164/17 Цэвэрлэгээний материал худалдах, худалдан авах гэрээ хавсаргав
36 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.07 2-4-165/17 Угаалгын нунтаг, эдийн саван худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
37 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.07 2-4-166/17 Тос, тосолгооны материал худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
38 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.07 2-4-167/17 Нунтаг азбест худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
39 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.07 2-4-168/17 Өрлөг дулаалгын материал худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
40 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.07 2-2-169/17 БКЗ-75-39ФБ маркын Зуух №4-н их засварт шаардлагатай материал нийлүүлж, их засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ хавсаргав
41 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.07 2-2-170/17 ТГ№6-н хурц уурын шугам солих засварын ажлын гэрээ хавсаргав
42 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.07 2-4-171/17 Өндөр даралтын ган хаалт худалдах, худалдан авах гэрээ хавсаргав
43 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.10 2-2-172/17 ТДЦ- ийн ажлын байрнуудад чанга яригч сэргээн засварлах, удирдлагын өрөө, ЦТЩ-1, 2 болон ТГ-9-ийн удирдлагын байрны холбоожуулалтыг шинэчлэлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ хавсаргав
44 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.10 2-4-173/17 Тээрмийн ган бөмбөлөг худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
45 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.10 2-4-174/17 Ажлын байранд тоолуур шалгах зөөврийн электрон багаж худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
46 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.10 2-4-175/17 Универсаль фрезерийн машин худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
47 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.12 2-4-177/17 Токарийн суурь машин худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
48 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.12 2-4-178/17 Тусгай зориулалтын регуляторууд худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
49 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.12 2-3-181/17 Өндөр даралтын хэсгийн алхан бутлагчийн цахилгаан хөдөлгүүрийн зөөлөн асаалтын систем шинэчлэх ажил гүйцэтгэх гэрээ хавсаргав
50 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.01 1-2-182/17 Даатгалын гэрээ хавсаргав
51 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.02 1-4-183/17 Барилга угсралтын засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ /Уурын хэсгийн засварын байр болон сүлжээний серверын өрөөний засварын ажил/ хавсаргав
52 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.02 2-3-184/17 ПТ-25-90/10М турбины генераторын өдөөлтийн системийг сойзгүй өдөөлтийн системээр солих ажил гүйцэтгэх гэрээ хавсаргав
53 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.14 2-4-185/17 Резин эдлэл худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
54 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.24 2-3-186/17 ӨДХ-ийн үндсэн тоноглолын технологийн хориг хамгаалалтыг бүртгэх нэгдсэн систем хийх ажил гүйцэтгэх гэрээ хавсаргав
55 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.18 2-4-187/17 Нам даралтын хаалт худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
56 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.17 1-4-188/17 "ДЦС-3" ТӨХК-ийн хүчин чадлыг 250 МВТ-аар өргөтгөх төслийн бэлтгэл ажлыг хангуулах үр ашгийн тооцоо, судалгаа хийх төлөвлөгөө боловсруулах, техникийн шийдэл болон материал, тоног төхөөрөмжийн сонголтод зөвлөгөө өгөх ажлын гэрээ хавсаргав
57 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.20 2-4-189/17 Техникийн зориулалттай ган труба булан худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
58 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.20 1-4-191/17 Барилга угсралт, засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ хавсаргав
59 Гүйцэтгэх захирал  2017.04.21 2-4-192/17 сүлжээний усны фланцан холболттой хэмжүүр худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
60 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.24 1-4-193/17 Барилга угсралт, засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ /ӨДС-ын гадна фасадны засвар болон утаа сорогчийн хэсгийн барилгын сэндвичен дээврийг хэсэгчлэн солих борооны усны хаялага суваг засварлах ажил/ хавсаргав
61 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.24 1-4-194/17 Барилга угсралт засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ/станцын соёлын төвийн гадна фасад болон хурлын заал, коридорын дотор заслын ажил/ хавсаргав
62 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.24 1-4-195/17 Барилга угсралт засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ /Туузан дамжлага №1, цахилгааны ерөнхий хуваарилах байгууламж №1, мазут аж ахуй, авто аж ахуйн барилгын дээвэр солих, цахилгаан лабораторийн байрны засварын ажил/ хавсаргав
63 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.24 1-4-196/17 Захиргааны гадна тохижилтын хэсэг болон төмөр зам дагасан модыг хэлбэржүүлэн засах, тайрах ажил гүйцэтгэх гэрээ хавсаргав
64 Гүйцэтгэх захирал  2017.05.12 2-1-197/17 Аялал жуулчлалын гэрээ /хөх хот-утай-бээжин/ хавсаргав
65 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.25 2-4-198/17 Зуух №8, 12-ын тогооны шил худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
66 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.27 2-4-199/17 Металлын шалгалт шинжилгээний бодис, материал худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
67 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.27 2-4-200/17 Агаарын Сопло худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
68 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.27 2-4-201/17 Галын хор, багаж хэрэгсэл худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
69 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.27 2-4-202/17 Ган лист худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
70 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.27 2-4-203/17 Цахилгаан хөдөлгүүр, редуктор 26,5 кВт, давтамж хувьсгуур худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
71 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.27 2-3-204/17 Эйбл системийн ашиглалт, үйлчилгээний гэрээ хавсаргав
72 Гүйцэтгэх захирал  2017.04.27 2-4-205/17 Төрөл бүрийн огтлогч тэдгээрийн сэлбэг худалдах худалдан авах гэрээ хавсаргав
73 Гүйцэтгэх захирал  2017.04.28 2-3-206/17 Токарийн 3-р заалны цахилгаан тальны зам хүчитгэх ажил гүйцэтгэх гэрээ хавсаргав
74 Гүйцэтгэх захирал 2017.04.28 2-3-208/17 Түүхий усны насос №2-ыг шинэчлэн грундфос маркийн насос хөдөлгүүрээр солих ажил гүйцэтгэх гэрэ хавсаргав

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК