2017-05-03 10:12

Хүн амын амьжиргааны 2017 оны доод түвшинг тогтоох тухай

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 3714 дүгээрт бүртгэв.

 

 

                       НИЙСЛЭЛД АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН 185300 ТӨГРӨГ БАЙНА

Монгол Улсын үндэсний статистикийн хорооны даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр А/13 тушаалаар Хүн амын амьжиргааны 2017 оны доод түвшинг бүс нутгаар шинэчлэн тооцжээ. Баруун бүсийн амьжиргааны доод түвшин 166500 төг, Хангайн бүс 173500 төгрөг байгаа бол Төвийн бүсийнх 166200 төг, Зүүн бүс 165700 төг, Улаанбаатар хотод 185300 төг гарчээ.

 

                                                                 ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЛБА

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК