2017-04-28 11:15

Чанарын менежментийн тогтолцоо

Компанийн 2017 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Чанарын менежментийн тогтолцоо-шаардлага ISO 9001:2015 стандартын танилцуулга сургалтыг бүх шатны ИТА, ажилтнуудад үе шаттайгаар зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 671 ИТА, ажилтнууд хамрагдлаа. Мөн аудитын багийн 26 гишүүн ISO 9001:2015 стандартын чанарын дотоод аудитын сургалтанд хамрагдаж 4-р сарын 27-28-ны өдрүүдэд стандартын 14 заалт, шаардлагын хүрээнд чанарын дотоод аудитыг хийж дүгнэлтээ гаргалаа.

                   

                                                                                    БҮТЭЭМЖИЙН ХЭСГЭЭС

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК