2017-04-10 09:44

Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 3-р сар

   

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах  мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 10 дугаар хавсралт

(Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд)

 

 

 

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах  өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

      Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : ДЦС-3 ТӨХК

      Дарга: Гунгаарэнцэн Дамдинсүрэн    Утас: 99119672

ДД

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Товч утга

Шийдвэрийн хуулбар

1

Сангийн яам

2017.03.31

А17/03

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, 272 958 665.47 төгрөг дамжуулан зээлд

хавсаргав

2

ДҮТ ТӨХК

2017.03.31

3

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, нүүрсний үнэнд  194 032 581төгрөг

хавсаргав

3

ДҮТ ТӨХК

2017.03.31

3

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, тээврийн зардалд 200 000 000 төгрөг

хавсаргав

4

УБДС ТӨХК, МЗХНН УБ төмөр зам

2017.04.03

2017/02

өр авлага үүсгэх

ДЭХ үнэ, тээврийн зардалд  131 431 939 төгрөг

хавсаргав

3-р сарын тушаалууд

Д/д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

Гүйцэтгэх захирал

2017.03.13

А/91

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

2

Гүйцэтгэх захирал

2017.03.28

А/115

хөрөнгө зарцуулах/гэрээт галын шагнал

хавсаргав

3

Гүйцэтгэх захирал

2017.03.29

А/116

хөрөнгө зарцуулах/цагдаагийн хэсгийн үр дүнгийн шагнал

хавсаргав

4

Гүйцэтгэх захирал

2017.03.13

Б/91

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

5

Гүйцэтгэх захирал

2017.03.15

Б/97

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

6

Гүйцэтгэх захирал

2017.03.16

Б/100

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

7

Гүйцэтгэх захирал

2017.03.21

Б/106

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

8

Гүйцэтгэх захирал

2017.03.21

А/107

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

9

Гүйцэтгэх захирал

2017.03.21

Б/108

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

10

Гүйцэтгэх захирал

2017.03.21

Б/110

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

11

Гүйцэтгэх захирал

2017.03.21

Б/115

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

12

Гүйцэтгэх захирал

2017.03.21

Б/116

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

13

Гүйцэтгэх захирал

2017.03.28

Б/117

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

3-р сарын гэрээнүүд

ДД

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

Гүйцэтгэх захирал

2017.03.24

2-2-138/17

ӨДС-ын БКЗ-220-100/4С маркийн Зуух №7-н их засварт шаардлагатай материал нийлүүлж, их засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

2

Гүйцэтгэх захирал

2017.03.24

3-139/17

Хавдрын урдьчилан сэргийлэх үзлэг хийлгэх, төлбөр төлөх тухай гэрээ

хавсаргав

3

Гүйцэтгэх захирал

2017.03.28

2-4-141/17

Өндөр даралтын ган труба худалдах, худалдан авах гэрээ

хавсаргав

4

Гүйцэтгэх захирал

2017.03.30

1-4-149/17

Барилга угсралтын засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

5

Гүйцэтгэх захирал

2017.03.30

2-2-150/17

ТГ-2-н их засварт шаардлагатай материал нийлүүлж, их засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

6

Гүйцэтгэх захирал

2017.03.30

2-2-151/17

ТГ-6-н их засварт шаардлагатай материал нийлүүлж, их засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

7

Гүйцэтгэх захирал

2017.03.31

1-1-156/17

Сургалт зохион байгуулж явуулах гэрээ

хавсаргав

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК