2017-03-07 15:07

Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 2-р сар

   

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах  мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 10 дугаар хавсралт

(Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд)

 

 

 

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах  өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

      Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : ДЦС-3 ТӨХК

      Дарга: Гунгаарэнцэн Дамдинсүрэн    Утас: 99119672

Д/Д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

Сангийн яам

2017.02.28

А17/02

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

2

Сангийн яам

2017.02.28

А17/02

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

3

ДҮТ ТӨХК

2017.02.28

2

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

4

ДҮТ ТӨХК

2017.02.28

2

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

2-р сарын тушаалууд

Д/д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.21

А/67

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

2

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.23

А/74

хөрөнгө зарцуулах/гэрээт галын шагнал

хавсаргав

3

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.23

А/75

хөрөнгө зарцуулах/цагдаагийн хэсгийн үр дүнгийн шагнал

хавсаргав

4

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.09

Б/57

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

5

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.14

Б/64

хөрөнгө зарцуулах/ гарын бэлэг, цол тэмдгийн нэмэгдэл

хавсаргав

6

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.16

Б/71

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

7

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.21

Б/75

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

8

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.24

Б/81

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

2-р сарын гэрээнүүд

Д/д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.13

2-4-123/17

Тринатри фосфат худалдах, худалдан авах гэрээ

хавсаргав

2

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.13

2-4-124/17

Т-170, Б-10 бульдозерийн сэлбэг худалдах, худалдан авах гэрээ

хавсаргав

3

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.13

2-4-125/17

Вагон хөмрөгчийн хөтлөгч араа худалдах, худалдан авах гэрээ

хавсаргав

4

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.15

2-4-127/17

Хүчилтөрөгчийн баллон, баллоны толгой худалдах, худалдан авах гэрээ

хавсаргав

5

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.16

2-2-128/17

Вагон түлхэгч А, Б болон ДФМ /бутлагч машин/ №1-6-н хяналт удирдлагын системийн шинэчлэлд шаардлагатай материал нийлүүлж, угсарч суурилуулах ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

6

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.16

2-4-130/17

Шингэрүүлсэн хийн түлш худалдах, худалдан авах гэрээ

хавсаргав

7

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.17

1-2-131/17

Хаягдал төмөр худалдах, худалдан авах гэрээ

хавсаргав

8

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.21

2-4-132/17

Гэрлийн шил худалдах, худалдан авах гэрээ

хавсаргав

9

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.22

1-1-133/17

Сургалтын талаар хамтран ажиллах гэрээ /Эсрэг осмосын технологийн сургалт/

хавсаргав

10

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.23

2-2-135/17

ӨДС-ын БКЗ-220-100/4С маркийн Зуух №9-н тоосон сиситемийн их засварт шаардлагатай материал нийлүүлж, их засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

11

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.24

2-2-136/17

Гүүрэн крануудад иж бүрэн оношлогоо хийх ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

12

Гүйцэтгэх захирал

2017.02.25

2-4-137/17

Хаалтын седло өнгөлөгч машин худалдах, худалдан авах гэрээ

хавсаргав

 

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК