2017-02-08 15:23

Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 1-р сар

   

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах  мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 10 дугаар хавсралт

(Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд)

 

 

 

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах  өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

      Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : ДЦС-3 ТӨХК

      Дарга: Гунгаарэнцэн Дамдинсүрэн    Утас: 99119672

Д/Д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

Сангийн яам

2017.01.31

А17/01

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

2

УБДС ТӨХК, МЗХНН УБ төмөр зам

2017.01.31

2017--7

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

3

ДҮТ ТӨХК

2017.01.31

1

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

4

ДҮТ ТӨХК

2017.01.31

1

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

1-р сарын тушаалууд

Д/д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.25

А/35

хөрөнгө зарцуулах/гэрээт галын шагнал

хавсаргав

2

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.02

Б/2

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

3

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.02

Б/3

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

4

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.10

Б/16

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

5

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.11

Б/17

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

6

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.11

Б/18

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардалд тусламж

хавсаргав

7

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.17

Б/21

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

8

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.19

Б/23

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардалд тусламж

хавсаргав

9

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.20

Б/24

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

10

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.23

Б/26

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

11

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.24

Б/27

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

12

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.24

Б/29

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

13

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.24

Б/30

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

14

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.25

Б/35

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

15

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.30

Б/43

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

1-р сарын гэрээнүүд

Д/Д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.02

3-01/17

Салбар зам арчлалтын гэрээ

хавсаргав

2

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.06

1-4-02/17

Хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулах, шалгалт тохируулга хийх гэрээ

хавсаргав

3

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.02

3-103/17

Илчит тэрэгний түрээсийн гэрээ

хавсаргав

4

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.16

2-106/17

Гал түймэртэй тэмцэх гэрээт хэсэг ажиллуулах тухай гэрээ

хавсаргав

5

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.24

3-107/17

ДЦС-3 ТӨХК-д вагон үзэгч ажиллуулах тухай гэрээ

хавсаргав

6

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.10

3-108/17

ДЦС-3 ТӨХК-ийн эзэмшлийн салбар төмөр замыг вагон тавих, татах ажилд ашиглах гэрээ

хавсаргав

7

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.31

1-1-119/17

Эрчим хүч инженеринг сэтгүүлийн захиалгын гэрээ

хавсаргав

8

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.25

3-121/17

Хамгаалалтын гэрээ

хавсаргав

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК