2017-11-14 23:34

Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 11-р сар

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах  мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 10 дугаар хавсралт

      (Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд)

 

 

 

 

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр төр хувийн хэвшлийн   түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах  өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

 

2017 оны 11 сар

        

 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : "ДЦС-3" ТӨХК

Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Г.Дамдинсүрэн  Утас: 99119672

Д/Д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

Гүйцэтгэх захирал

2017.11.02

Б/374

хөрөнгө зарцуулах / буцалтгүй тусламж олгох

хавсаргав

2

Гүйцэтгэх захирал

2017.11.02

Б/376

хөрөнгө зарцуулах / шагнаж урамшуулах

хавсаргав

3

Гүйцэтгэх захирал

2017.11.02

А/273

хөрөнгө зарцуулах / эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

4

Гүйцэтгэх захирал

2017.11.08

Б/383

хөрөнгө зарцуулах / буцалтгүй тусламж олгох

хавсаргав

5

Гүйцэтгэх захирал

 2017.11.02

1-4-358/17

Ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

6

Гүйцэтгэх захирал

11/2/2017

2-4-359/17

Зуух №10, 12-ын дохиоллын таблог худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

7

Гүйцэтгэх захирал

11/6/2017

2-2-360/17

Төрөл бүрийн муфтьний ширмэн бэлдэц цутгуулах хийцийн ажлын гэрээ

хавсаргав

8

Гүйцэтгэх захирал

11/9/2017

2-3-362/17

Хаалгаар нэвтрэх хяналтын төхөөрөмж худалдах, худалдан авах гэрээ

хавсаргав

9

Гүйцэтгэх захирал

11/9/2017

1-1-363/17

Гадаад сургалтанд оролцогчтой хийх гэрээ

хавсаргав

10

Гүйцэтгэх захирал

11/16/2017

2-4-364/17

Өндөр хүчдэлийн кабель худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

11

Гүйцэтгэх захирал

11/16/2017

2-4-365/17

Гэрэлтүүлэг болон нам хүчдэлийн кабель худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

12

Гүйцэтгэх захирал

11/16/2017

1-2-366/17

Програм хангамж нийлүүлэх гэрээ

хавсаргав

13

Гүйцэтгэх захирал

2017.11.10

А/281

хөрөнгө зарцуулах / эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

14

Гүйцэтгэх захирал

2017.11.08

Б/383

хөрөнгө зарцуулах / буцалтгүй тусламж олгох

хавсаргав

15

Гүйцэтгэх захирал

2017.11.10

Б/387

хөрөнгө зарцуулах / эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

16

Гүйцэтгэх захирал

2017.11.14

Б/389

хөрөнгө зарцуулах / шагнаж урамшуулах

хавсаргав

17

Гүйцэтгэх захирал

11/16/2017

3-367/17

Хамтран ажиллах гэрээ

хавсаргав

18

Гүйцэтгэх захирал

11/21/2017

2-3-368/17

Зуух №9-н тэжээлийн усны хаалт актуатор, агаарын шиберийн актуатор шинэчлэх ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

19

Гүйцэтгэх захирал

11/22/2017

2-4-369/17

Мазут, солярка хадгалах бакны электрон хэмжүүр худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

20

Гүйцэтгэх захирал

2017.11.22

А/285

хөрөнгө зарцуулах / эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

21

Гүйцэтгэх захирал

2017.11.22

А/286

хөрөнгө зарцуулах/цагдаагийн хэсгийн үр дүнгийн шагнал

хавсаргав

22

Гүйцэтгэх захирал

2017.11.22

Б/392

хөрөнгө зарцуулах / буцалтгүй тусламж олгох

хавсаргав

23

Гүйцэтгэх захирал

2017.11.24

Б/397

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

24

Гүйцэтгэх захирал

2017.11.24

Б/398

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

25

Гүйцэтгэх захирал

2017.11.24

Б/401

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

26

Гүйцэтгэх захирал

2017.11.24

Б/403

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

27

Гүйцэтгэх захирал

2017.11.27

А/290

хөрөнгө зарцуулах/гэрээт галын шагнал

хавсаргав

28

Гүйцэтгэх захирал

11/27/2017

2-4-370/17

Аммтак худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

29

Гүйцэтгэх захирал

11/27/2017

1-1-371/17

Сургалт зохион байгуулах ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

30

Гүйцэтгэх захирал

11/27/2017

1-1-372/17

Хамтран ажиллах гэрээ

хавсаргав

31

Гүйцэтгэх захирал

11/29/2017

2-4-373/17

Тээрмийн ган бөмбөлөг худалдан авах гэрээ

хавсаргав

32

Гүйцэтгэх захирал

11/29/2017

2-4-374/17

Тоонкамер нийлүүлж суурилуулах ажлын гэрээ

хавсаргав

33

Гүйцэтгэх захирал

2017.11.29

А/292

хөрөнгө зарцуулах / эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

34

Гүйцэтгэх захирал

2017.11.30

А/294

хөрөнгө зарцуулах / шагнаж урамшуулах

хавсаргав

35

Сангийн Яам

2017.11.30

А17/11

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

36

ДҮТ ТӨХК

2017.11.30

11

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

37

УБДС ТӨХК, МЗХНН УБ төмөр зам

2017.12.01

2017/07.

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

 

 Г. ДАМДИНСҮРЭН 

       

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

 

 Ч.ЧУЛУУНЧИМЭГ 

 

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК