2017-11-01 14:17

Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 10-р сар

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах  мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 10 дугаар хавсралт

      (Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд)

 

 

 

 

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр төр хувийн хэвшлийн   түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах  өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

   Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : "ДЦС-3" ТӨХК

     Дарга: Гунгаарэнцэн Дамдинсүрэн    Утас: 99119672

 

2017 оны 10-р сарын тушаалууд

Д/д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

Гүйцэтгэх захирал

2017.10.02

А/258

хөрөнгө зарцуулах / гарын бэлэг, цол тэмдгийн нэмэгдэл олгох

хавсаргав

2

Гүйцэтгэх захирал

2017.10.16

А/261

хөрөнгө зарцуулах / цол тэмдгийн нэмэгдэл олгох

хавсаргав

3

Гүйцэтгэх захирал

2017.10.18

А/265

хөрөнгө зарцуулах / эмчилчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

4

Гүйцэтгэх захирал

2017.10.26

А/269

хөрөнгө зарцуулах/гэрээт галын шагнал

хавсаргав

5

Гүйцэтгэх захирал

2017.10.26

А/270

хөрөнгө зарцуулах/цагдаагийн хэсгийн үр дүнгийн шагнал

хавсаргав

6

Гүйцэтгэх захирал

2017.10.02

Б/337

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

7

Гүйцэтгэх захирал

2017.10.03

Б/340

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

8

Гүйцэтгэх захирал

2017.10.06

Б/344

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

9

Гүйцэтгэх захирал

2017.10.13

Б/345

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

10

Гүйцэтгэх захирал

2017.10.16

Б/351

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

11

Гүйцэтгэх захирал

2017.10.20

Б/360

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

12

Гүйцэтгэх захирал

2017.10.20

Б/361

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

13

Гүйцэтгэх захирал

2017.10.24

Б/364

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

14

Гүйцэтгэх захирал

2017.10.24

Б/367

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

15

Гүйцэтгэх захирал

2017.10.30

А/271

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

16

Гүйцэтгэх захирал

2017.10.30

А/273

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

Гэрээ

1

Гүйцэтгэх захирал

2017.10.20

1-4-356/17

Барилга угсралт, засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

2

Сангийн Яам

2017.10.31

А17/06

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

3

Сангийн Яам

2017.10.31

А17/06

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

4

ДҮТ ТӨХК

2017.10.31

10

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

5

ДҮТ ТӨХК

2017.10.31

10

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК