2017-10-05 10:26

Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 9-р сар

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах  мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 10 дугаар хавсралт

      (Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд)

 

 

 

 

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр төр хувийн хэвшлийн   түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах  өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

         Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : "ДЦС-3" ТӨХК

      Дарга: Гунгаарэнцэн Дамдинсүрэн    Утас: 99119672

ДД

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Товч утга

Шийдвэрийн хуулбар

1

Сангийн яам

2017.09.29

А17/06

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, 162216655.25 төгрөг Нүүрсний үнэнд

хавсаргав

2

Сангийн яам

2017.09.29

А17/06

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, 50 000 000 төгрөг НӨАТ-т

хавсаргав

3

ДҮТ ТӨХК

2017.09.29

9

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, тээврийн зардалд 273909214 төгрөг

хавсаргав

4

ДҮТ ТӨХК

2017.09.29

9

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, нүүрсний үнэнд  366785786 төгрөг

хавсаргав

5

УБДС ТӨХК, МЗХНН УБ төмөр зам

2017.10.02

2017/05

өр авлага үүсгэх

ДЭХ үнэ, тээврийн зардалд  12271867 төгрөг

хавсаргав

 

Дүн

 

 

 

865183522.25

 

тушаалууд

Д/д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

Гүйцэтгэх захирал

2017.09.04

А/238

хөрөнгө зарцуулах / буцалтгүй тусламж

хавсаргав

2

Гүйцэтгэх захирал

2017.09.04

А/239

хөрөнгө зарцуулах / эмчилчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

3

Гүйцэтгэх захирал

2017.09.11

А/241

хөрөнгө зарцуулах/шагнах тухай

хавсаргав

4

Гүйцэтгэх захирал

2017.09.14

А/242

хөрөнгө зарцуулах/тэмцээний зардал

хавсаргав

5

Гүйцэтгэх захирал

2017.09.26

А/253

хөрөнгө зарцуулах/цагдаагийн хэсгийн үр дүнгийн шагнал

хавсаргав

6

Гүйцэтгэх захирал

2017.09.26

А/254

хөрөнгө зарцуулах/гэрээт галын шагнал

хавсаргав

7

Гүйцэтгэх захирал

2017.09.26

А/256

хөрөнгө зарцуулах / эмчилчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

8

Гүйцэтгэх захирал

2017.08.30

Б/305

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

9

Гүйцэтгэх захирал

2017.09.05

Б/307

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

10

Гүйцэтгэх захирал

2017.09.06

Б/308

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

11

Гүйцэтгэх захирал

2017.09.07

Б/310

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардал олгох

хавсаргав

12

Гүйцэтгэх захирал

2017.09.07

Б/311

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

13

Гүйцэтгэх захирал

2017.09.08

Б/312

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

14

Гүйцэтгэх захирал

2017.09.11

Б/316

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

15

Гүйцэтгэх захирал

2017.09.20

Б/323

хөрөнгө зарцуулах/ эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

16

Гүйцэтгэх захирал

2017.09.26

Б/326

хөрөнгө зарцуулах/ шагнах тухай

хавсаргав

17

Гүйцэтгэх захирал

2017.09.26

Б/327

хөрөнгө зарцуулах/ буцалтгүй тусламж

хавсаргав

18

Гүйцэтгэх захирал

2017.09.26

Б/330

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

19

Гүйцэтгэх захирал

2017.09.26

Б/332

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

20

Гүйцэтгэх захирал

2017.09.26

Б/334

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

 9-р сарын гэрээнүүд:

1

Гүйцэтгэх захирал

2017.09.11

2-4-342/17

Бензин, дизелийн түлш худалдах, худалдан авах гэрээ

Сод монгол групп ХХК гүйцэтгэх захирал Б. Сүхбаатар

хавсаргав

2

Гүйцэтгэх захирал

2017.09.08

2-3-350/17

Эйбл системд, нэмэлт ажил гүйцэтгэх гэрээ

Эйбл софт ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Бадрал

хавсаргав

3

Гүйцэтгэх захирал

2017.09.13

2-5-353/17

Техник эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн программ хангамжийн нэмэлт хөгжүүлэлт хийх гэрээ

Оптомастер ХХК -н гүйцэтгэх захирал А.Батцоож

хавсаргав

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК