2017-01-30 15:24

Техникийн зөвлөлийн хурлын шийдвэр

Техникийн зөвлөлийн хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв. Үүнд:

1. 2016.12.13-ны № 08/16 тоот “ДЦС-3” ТӨХК-ИЙН 2017 ОНЫ ИХ ЗАСВАР, ТЕХНИК ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДЭХ АЖЛУУД шийдвэр
2.2017.01.27-ны  ӨДСтанцын генераторын хөргөлтийн насос НГО-5.6.7.8А.Б-н удирдлага, дохиоллыг ЦТЩ-1.2-т шилжүүлэх тухай №01/17 тоот шийдвэр
3. 2017.01.17-ны ӨДС-ын янданд суурилуулсан утааны хийн байнгын хяналтын систем /CEMS-н интернэтийн сүлжээнд холбон мэдээлэл дамжуулах тухай асуудлуудыг хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүйг ...

 

 

 

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК