2017-01-02 16:45

Байгууллагын шийдвэр 2016 оны 12-р сар

      

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах  мэдээллийн агуулга, нийтлэг

стандартыг тогтоох тухай журмын 10 дугаар хавсралт

(Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд)

 

 

 

 

        Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

                                 төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах

                                                                        өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : ДЦС-3 ТӨХК

Д/Д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

Сангийн яам

2016.12.28

А16/12

өр авлага үүсгэх

Хавсаргав

2

Сангийн яам

2016.12.28

А16/12

өр авлага үүсгэх

Хавсаргав

3

ДҮТ ТӨХК

2016.12.31

12

өр авлага үүсгэх

Хавсаргав

4

ДҮТ ТӨХК

2016.12.31

12

өр авлага үүсгэх

Хавсаргав

 

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК