2016-05-26 07:55

“Бүтээмж дээшлүүлэх үндсэн арга хэрэгслүүд” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

2016 оны 5-р сард компанийн нийт ажилтнуудад Бүтээмжийн тухай ойлголт, компанийн хэмжээнд хэрэгжүүлж буй бүтээмж дээшлүүлэх арга  хэрэгсэл болох Чанарын дугуйлан, Кайзен саналын систем, Ажлын соёл 5С-ийн талаар мэдлэг олгох сургалтыг Захиргаа удирдлагын албаны бүтээмжийн мэргэжилтэн Л.Оюун зохион байгуулж, сургалтанд ээлжийн ажиллагсдыг бүрэн хамруулсан ба  нийт 538 ажилтан суралцсан байна.

Сургалтанд хамрагдсан ажилтнуудын судалгааг цех нэгжээр харуулбал:

 

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК