2016-04-28 14:41

4 дүгээр сарын сургалтын мэдээ

Компаний нийт ажилтнуудыг сургах, мэргэжил дээшлүүлэх сургалт хөгжлийн төлөвлөгөөний дагуу 4 дүгээр сард дараах сургалтуудыг зохион байгууллаа. Үүнд:

Байгууллага дээр:

1. Засварын инженер, мастеруудын ерөнхий мэдлэг сэргээх 11 цагийн  сургалтыг зохион байгуулж сургалтанд ЭХИС-н эрдэмтэн  нарийн бичгийн дарга Доктор /PhD/  Б.Бат-Эрдэнэ, мөн сургуулийн  багш Доктор,дэд профессор Ч.Даваасамбуу, Барилга архитетурын сургуулийн ахлах багш Н.Доржбалдан, Материал техникийн сургуулийн ахлах багш Доктор/ PhD/ Ц.Мөнхтуяа нар  хичээл зааж сургалтанд нийт 24 ИТА хамрагдсан.

 

 

2. “Холхивчны талаарх үндсэн ойлголт “ сэдэвт сургалтыг  “SLS”  ХХК-с гаргасан хүсэлтийн дагуу зохион байгуулж  нийт 84 засварын инженер, ажилчид хамрагдлаа.

3. “Авлигын эсрэг хууль, Хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг гаргах тухай” сургалтыг АТГ-н мэргэжилтнийг урьж зохих 26 албан тушаалтан хамрагдсан.

4. “Шингэрүүлсэн хий,  түлш, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, хадгалалт, тээвэрлэлтийн аюулгүй ажиллагаанд тавигдах шаардлага” сэдэвт сургалтыг “GAS”  сургалтын төвийн мэргэжилтэн ирж 15 гагнуурчин, засварчинд хичээл заалаа.

5. Монголын бүтээмжийн төвийн мэргэжилтэнг урьж Чанарын дугуйлангийн талаарх мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулж сургалтанд 25 ажилтан хамрагдсан.

6. ЗУА-ны  ажилтнуудад Бүтээмж дээшлүүлэх арга хэрэгслэлийн талаар богино хэмжээний сургалтыг Бүтээмжийн мэргэжилтэн орлоо.

7. Шинэ ажилтны сургалтанд 3 ажилтан, Чадамжид суурилсан дагалдан суралцах хөтөлбөрийн багцын сургалтанд 17 ажилчин тус тус хамрагдлаа.

Гадны сургалтын байгууллагад:

1.ЭХИС- дээр зохион байгуулагдсан  Реле хамгаалалт, автоматжуулалтын инженерүүдэд зориулсан мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 1 ажилтан, “Дулаан хангамжийн систем, горим тооцоо“ сэдэвт сургалтанд 1 ажилтан

2.Мэдээлэл технологийн үндэсний паркад  “ FIREWALL checkpoint –н үүрэг, шаардлагатай тохиргоо” сэдэвт  сургалтанд  4 ажилтан

3.МҮЭХ-н сургалтын төвд ХАБЭА-н сургалтанд 3 ажилтан

4.ЭХСҮЦ-т мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 9 ажилчин

5.Даралтат сав шугам хоолойтой ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа, ажиллах эрх авах сургалтанд 53 ажилтан

6.Оосорлогч дохиочны аюулгүй ажиллагаа, ажиллах эрх авах сургалтанд 33 ажилтан тус тус хамрагдлаа.

Гадаад оронд:

БНХАУ-н Засгийн газрын санхүүжилтээр БНХАУ-н Хунан мужийн Гадаад худалдааны сургууль дээр   “Цахилгаан генераторын агрегатын  төслийн техникийн сургалт“-нд  6 ИТА, 6 ажилчин нийт 12 ажилтан 4 сарын 15-ны өдрөөс 2 сарын хугацаатай хамрагдаж байна.

Сургалтанд хамрагдсан ажилтнуудаас сургалтын дараах үнэлгээ болон үр дүнгийн талаар мөн цаашид авах арга хэмжээний талаар  санал асуулга авч үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллалаа.

4 дүгээр сард станцын хэмжээнд нийт 303 ажилтан сургалтанд хамрагдсан байна. Үүнээс: 24 нь удирдах ажилтан, 83 нь ИТА, 196 нь ажилчдаас бүрджээ. 

                                                                                      Сургалтын хэсэг

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК