2016-12-21 09:04

Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016 оны 12-р сар

             Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

                       нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын  Хавсралт 7

                                                                                                                                                                                           2016 оны 12-р сар

Дарга: Г.Дамдинсүрэн    Утас: 99119672

Ерөнхий нягтлан Ч.Чулуунчимэг Утас: 99006464

Д/Д

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр

Батлагдсан төсөвт өртөг

Гэрээний дүн

Тендер шалгаруу-лалтыг явуулсан журам

Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт

Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл

Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл

Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан

1

Үнсэн сан барих зураг, төсөв хийх

225000000

0

НТШ

Ажлын туршлага, үнийн санал М-28-2016

Шалгараагүй

"Монхидроконстракшн" ХХК, "Престиж инженеринг" ХХК, "Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн", "Би Ди инженеринг" ХХК, "Хайдро проект" ХХК

2016 оны 12-р сарын 26-ны өдрийн 1-2571 тоот албан бичгийн дагуу тендер шалгаруулах боломжгүй болсон.

2

Турбогенератор №9-н DDV хаалт

36000000

35247000

ШГБ

 

Hunan Huatai Jiancai Co.,Ltd

 

ТУЗ-ын 2016 оны 06-р сарын 15-ны 17-р тогтоолын дагуу

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК