2016-11-16 12:59

Байгууллагын шийдвэр 2016 оны 11-р сар

      

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах  мэдээллийн агуулга, нийтлэг

стандартыг тогтоох тухай журмын 10 дугаар хавсралт

(Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд)

 

 

 

 

        Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

                                 төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах

                                                                        өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : ДЦС-3 ТӨХК

Д/Д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Товч утга

Шийдвэрийн хуулбар

1

ДҮТ ТӨХК

2016.11.01

10

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, тээврийн зардалд 213700000 төгрөг, нүүрсний үнэнд 558948899

хавсаргав

2

Сангийн яам

2016.11.30

А16/11

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ 100 000 000 төгрөг НӨАТ-т, нүүрсний үнэнд 197560154.88 төгрөг

хавсаргав

3

ДҮТ ТӨХК

2016.11.30

11

өр авлага үүсгэх

ЦЭХ үнэ, тээврийн зардалд  438110000 төгрөг

хавсаргав

4

УБДС ТӨХК, МЗХНН Улаанбаатар төмөр зам

2016.12.01

2016/05.

өр авлага үүсгэх

ДЭХ үнэ, тээврийн зардалд 144835421₮

хавсаргав

5

ДЦС-3 ХК, УБДС ХК, Эрчим хотхон ГҮТББ

2016.11.09

УБДС ТӨХК-ийн төлбөрийн нэхэмжлэх №17254

өр авлага үүсгэх

ДЦС-3 ХК, УБДС ХК, Эрчим хотхон ГҮТББ хооронд ажилчдын орон сууцны дулааны  үнэ 399 219 төгрөгийг харилцан өр авлага суутган тооцох

хавсаргав

 

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК