2016-10-26 12:34

“ДЦС-3” ТӨХК-ийн шинэчлэлийн ажлын мэдээ

ТӨСЛИЙН АЖЛЫН ЯВЦ

1. БНХАУ-ын “Сиү Жи Групп” компаниар урьдчилсан  ТЭЗҮ хийлгэсэн.

2. ТЭЗҮ-г  ЭХЯ-ны Шинжлэх ухаан технолгийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлж  дэмжигдсэн

3. Монгол улсын Засгийн газрын  2016 оны 08-р сарын 24-ны өдрийн 57-р тогтоол гарсан.   

                              

4. "ДЦС-3” ТӨХК-ийн зүгээс II шатны шинэчлэлийн ажлын даалгаварыг боловсруулан, бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байна.

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК