Мэдээ мэдээлэл
Тендерийн урилга (ЗАСВАР-12,2018) 2018-03-21 05:31
Тендерийн урилга (ЗАСВАР-11,2018) 2018-03-21 05:20
Тендерийн урилга (ЗАСВАР-07, 2018) 2018-03-15 12:13
Тендерийн урилга (БИЗ-04/2018) 2018-03-15 12:06
Тендерийн урилга (БИЗ-05/2018) 2018-03-15 12:00
Засгийн газрын 2017 оны 160 дугаар тогтоолын хавсралт 2018-03-14 06:44
Технологийн зөрчил 2018-03-14 03:36
2018 оны 02-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2018-03-13 01:20
Тендерийн урилга (ТЗБАХ-2018-07) 2018-03-13 12:27
Тендерийн урилга (ТЗБАХ – 2018-08) 2018-03-13 12:24
Тендерийн урилга 2018-03-12 04:45
Хөрөнгийн болон урсгал засварт тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (2018 оны 3-р сар) 2018-03-09 02:16
Ашиг сонирхлын мэдэгдэл (2018 оны 3-р сар) 2018-03-09 01:53
Тендерийн урилга 2018-03-07 12:53
Байгууллагын шийдвэр (2018 оны 3-р сар) 2018-03-06 05:15
Тендерийн урилга (БИЗ-01/2018) 2018-03-04 11:55
Тендерийн урилга (БИЗ-02/2018) 2018-03-04 11:49
Тендерийн урилга 2018-03-02 12:10
МОНГОЛ УЛСЫН АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАВЪЯАТ АЖИЛТАН Ч.БАЯРТ ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ 2018-03-01 02:58
Тендерийн урилга (М-03-2018-1) 2018-02-28 12:45
Тендерийн урилга (М-36-2018) 2018-02-28 12:38
Тендерийн урилга (М-37-2018) 2018-02-28 12:33
Тендерийн урилга (М-26-2018) 2018-02-26 11:51
Техник эдийн засгийн үзүүлэлт 2018-02-23 12:00
2018 оны 01-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2018-02-20 12:49
Тендерийн урилга (М-39-2018) 2018-02-20 12:40
Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдэгдэл (2018 оны 2-р сар) 2018-02-14 08:01
Тендерийн урилга (М-11-2018) 2018-02-14 03:24
Тендерийн урилга (М-12-2018) 2018-02-14 03:15
Тендерийн урилга (М-29-2018) 2018-02-14 03:11
Тендерийн урилга (М-10-2018) 2018-02-14 03:02
Тендерийн урилга (М-14-2018) 2018-02-13 01:16
Тендерийн урилга (М-15-2018) 2018-02-13 01:12
Тендерийн урилга (М-13-2018) 2018-02-13 01:05
Тендерийн урилга ( М-20-2018) 2018-02-13 12:57
Тендерийн урилга (М-06-2018) 2018-02-13 12:51
Тендерийн урилга (М-28-2018) 2018-02-13 12:46
Тендэрийн урилга ( М-21-2018) 2018-02-13 12:41
Тендерйин урилга (М-19-2018) 2018-02-13 12:35
Тендерийн урилга (М-18-2018) 2018-02-13 12:26
Хөрөнгийн болон урсгал засварт тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2018 оны 2-р сар 2018-02-12 03:46
Байгууллагын шийдвэр 2018 оны 2-р сар 2018-02-12 03:31
Тендерийн урилга “Засвар - 09. 2018” 2018-02-12 12:52
Тендерйин урилга “Засвар-08. 2018” 2018-02-12 12:31
Инженерийн лекцийн цаг 2018-02-08 12:49
Тендерийн урилга “ЗАСВАР-10, 2018” 2018-02-08 12:44
Тендерийн урилга "ЗАСВАР-07, 2018" 2018-02-08 12:39
Тендерийн урилга ТЗБАХ-2018-02 2018-02-08 12:24
Тендерийн урилга М-23-2018 2018-02-06 12:38
Тендерийн урилга М-22-2018 2018-02-06 12:30
Тендерийн урилга М-07-2018 2018-02-06 12:26
Тендерийн урилга Засвар - 06. 2018 2018-02-06 12:00
"ДЦС-3" ТӨХК-ийн 2018 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-05 06:07
Зөвлөмж 2018-02-02 06:09
Тендерийн урилга 2018-02-01 12:33
Техник эдийн засгийн үзүүлэлт (2017 оны 12-р сар болон эхний 12 сар) 2018-01-29 07:38
Тендерийн урилга М-25-2018 2018-01-29 12:12
Тендерийн урилга ТЗБАХ-2018-05 2018-01-29 12:03
Технологийн зөрчил 2018-01-24 05:29
Тендерийн урилга М-09-2018 2018-01-23 12:58
Тендерийн урилга М-35-2018 2018-01-23 12:55
Тендерийн урилга “Засвар-04, 2018” 2018-01-23 12:48
Тендерийн урилга М-30-2018 2018-01-23 12:43
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА М-32-2018 2018-01-23 12:35
Эрүүгийн тухай хууль 2018-01-18 02:24
Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдэгдэл 2018 оны 1-р сар 2018-01-18 01:45
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2018 оны 1-р сар 2018-01-18 01:28
Байгууллагын шийдвэр 2018 оны 1-р сар 2018-01-17 11:43
Тендерийн урилга “Засвар - 03. 2018” 2018-01-12 01:55
ТӨРИЙН ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНАГДЛАА 2018-01-11 07:03
2017 ОНЫ ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД 2018-01-11 06:55
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8,9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл 2018-01-10 01:05
Их хэмжээнд тооцогдохуйц хэлцэлд гаргасан баталгаа батлан даалтын мэдээлэл 2018-01-10 01:02
Санхүүгийн тайлан 2017-09-10 01:01
Бонд зээл өрийн бичиг түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр 2018-01-10 12:52
Санхүүгийн тайлан 2018-01-10 12:49
Аудитын тайлан, бусад шалгалтын тайлан 2018-01-10 12:48
Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-01-10 12:43
Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан 2018-01-10 12:40
Байгууллагын шийдвэр 2018 оны 1-р сар 2018-01-09 11:35
Хөрөнгийн болон урсгал засварт тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2018-01-09 08:34
Концессийн гэрээ 2018-01-09 08:09
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАР 2018-01-08 12:02
Тендерийн урилга 2018-01-05 12:27
Тендерийн урилга “Засвар – 01. 2018” 2018-01-05 12:18
Тендерийн урилга “Засвар - 02, 2018” 2018-01-05 12:03
Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдэгдэл 2017 оны 12-р сар 2017-12-26 01:36
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2017 оны 12-р сар 2017-12-26 01:17
Техник эдийн засгийн үзүүлэлт (2017 оны эхний 11 сар) 2017-12-22 02:56
Тендерийн урилга ЗҮ-01/17 2017-12-18 12:09
Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 12-р сар 2017-12-07 03:02
Техник эдийн засгийн үзүүлэлт /2017 оны 10-р сар болон эхний 10 сар/ 2017-12-01 02:14
Тендерийн урилга М-2018 2017-12-01 01:05
Тендерийн урилга М-01-2018 2017-11-15 01:28
Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 11-р сар 2017-11-14 11:34
Тогтоол 2017-11-13 05:05
ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн шинэчлэгдлээ 2017-11-13 02:39
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2017 оны 11-р сар 2017-11-10 07:09
КОМПАНИЙН ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНД ОЛОН УЛСЫН АУДИТ ХИЙГДЛЭЭ 2017-11-10 06:51
2017 оны 10-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2017-11-09 01:35
Ашиг сонирхлын мэдэгдэл (2017 оны 10-р сар) 2017-11-07 12:28
Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 10-р сар 2017-11-01 02:17
Тракторчдын ажил мэргэжлийн уралдаан боллоо 2017-10-26 08:49
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ДҮРМИЙН МЭДЛЭГИЙН ДӨРӨВДҮГЭЭР ОЛИМПИАД АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ 2017-10-26 08:42
2017 оны 09-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлт, биелэлт 2017-10-26 08:06
Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдэгдэл (2017 оны 9-р сар) 2017-10-12 10:07
Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдэгдэл 2017 оны 8-р сар 2017-10-12 10:03
Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдэгдэл (2017 оны 7-р сар) 2017-10-12 09:59
Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдэгдэл (2017 оны 6-р сар) 2017-10-12 09:30
Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдээлэл (2017 оны 5-р сар) 2017-10-11 03:15
Ашиг сонирхлийн зөрчлийн мэдэгдэл 2017 оны 4-р сар 2017-10-11 02:45
Ашиг сонирхлын зөрчил мэдэгдэл 3-р сар 2017-10-11 01:50
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2017 оны 10-р сар 2017-10-09 11:14
Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 9-р сар 2017-10-05 10:26
Үнэ тарифын мэдээ 2017-09-29 03:53
"ЭРҮҮЛ АГААР - ЭРЧ ХҮЧ" АЯЛАЛД АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦОВ 2017-09-29 03:22
Шагнал гардууллаа 2017-09-29 03:18
"Эрчим" цэцэрлэгийн нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо 2017-09-29 03:49
2017 оны 8-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлт 2017-09-25 03:19
ТУЗ-ын мэдээ 2017-09-22 09:20
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ДҮРМИЙН ОЛИМПИАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА. 2017-09-22 09:03
ТУЗ-ын мэдээ 2017-08-22 08:52
КОМПАНИЙН "100 БУУДАЛТ ДААМ", "ШАТАР"ЫН ТЭМЦЭЭНИЙ АВАРГУУД ТОДОРЛОО 2017-09-18 07:38
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2017 оны 9-р сар 2017-09-14 11:31
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангуулах талаар 2017 оны 08 дугаар сард хийсэн ажлын мэдээ 2017-09-14 11:25
“ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙГ ЭРХЭМЛЭГЧ ХАМТ ОЛОН” СЭДЭВТ БОЛЗОЛТ УРАЛДААН ЗАРЛАГДАВ 2017-09-14 11:23
ДУЛААНЫ ГУРАВДУГААР ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН "ТҮЛШ ДАМЖУУЛАХ ЦЕХИЙН ШИНЭЧЛЭЛ" 2017-09-11 08:51
Аудитын шалгалтын тайлан 2017-09-08 02:04
Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 8-р сар 2017-09-08 12:28
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2017 оны 8-р сар 2017-08-21 11:29
2017 оны 7-р сарын санхүү, техник эдийн засгийн үзүүлэлт 2017-08-21 10:57
2017 оны 7-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2017-08-17 12:52
Байгууллагын шийдвэр 7-р сар 2017-08-14 08:36
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2017 оны 8-р сар 2017-08-11 09:44
2017 оны 06-р сард бүртгэгдсэн технологийн зөрчлийн мэдээ 2017-07-31 03:30
2017 оны 6-р сарын үнэ тариф 2017-07-31 08:25
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН 28 ХҮН ТӨРИЙН ДЭЭД ОДОН МЕДАЛИАР ЭНГЭРЭЭ МЯЛААЛАА 2017-07-28 09:39
Тендерийн урилга М-42-2017 2017-07-26 07:48
2017 оны 6-р сарын санхүү, техник эдийн засгийн үзүүлэлт 2017-07-25 07:10
Тендерийн урилга М-41-2017 2017-07-21 07:42
2017 оны 6-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2017-07-19 04:33
Компаний бүтэц 2017 2017-07-06 09:15
2017 ОНЫ КОМПАНИЙН "ХӨЛ БӨМБӨГ"-ИЙН АВАРГУУД ТОДОРЛОО 2017-07-04 11:45
Байгууллагын шийдвэр 6-р сар 2017-07-04 11:02
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2017 оны 7-р сар 2017-07-04 10:30
Тендерийн урилга М-26-2017-1 2017-07-04 10:25
Тендерийн урилга 2017-07-03 08:01
ТУЗ-ийн мэдээ 2017-06-29 02:26
Тендерийн урилга М-43/2-2017 2017-06-27 07:54
Тендерийн урилга М-29-2017-1 2017-06-22 11:05
2017 оны 5-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2017-06-16 11:35
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2017 оны 6-р сар 2017-06-08 03:13
Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 5-р сар 2017-06-08 02:51
Эрчим хүчний салбарын "Нээлттэй хаалганы өдөрлөг" болно 2017-06-08 01:51
ҮЭХ-НЫ НЭРЭМЖИТ ВОЛЕЙБОЛЫН ЦОМЫН АВАРГА 2017-05-31 08:38
Тендерийн урилга М-26-2017 2017-05-29 08:21
Тендерийн урилга М-44-2017 2017-05-29 08:12
Тендерийн урилга М-42-2017 2017-05-29 08:05
Тендерийн урилга “ТЗБАХ – 08- 2017” 2017-05-26 08:04
Тендерийн урилга “ТЗБАХ-14-2017” 2017-05-25 08:45
Тендерийн урилга "М-41-2017" 2017-05-25 08:01
“Аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан" Д.Хишигмаагийн нэрэмжит тэмцээн боллоо 2017-05-23 09:35
“Улаанбаатар марафон-2017”-д оролцлоо 2017-05-22 09:31
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ 95 ЖИЛИЙН ОЙН НЭРЭМЖИТ СПОРТЫН НААДАМД ОРОЛЦЛОО 2017-05-19 03:44
Тендерийн урилга М-34-2017 2017-05-22 07:49
2017 оны 4-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлт 2017-05-19 09:47
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2017 оны 5-р сар 2017-05-18 12:17
2017 оны 04-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2017-05-16 04:37
Тендерийн урилга “ТЗБАХ-20-2017” 2017-05-15 09:06
Тендерийн урилга “Засвар-14, 2017” 2017-05-12 08:08
Салбарын мэдээлэл 2017-05-10 09:36
Тендерийн урилга “ТЗБАХ – 21-2017” 2017-05-10 08:05
Тусламж үзүүллээ 2017-05-09 10:18
Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 4-р сар 2017-05-08 09:45
Тендерийн урилга М-39-2017 2017-05-08 08:07
Эрчим хүчний салбарын 95 жилийн ой 2017-05-08 08:02
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА М-43/1-2017 2017-05-05 08:16
ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА М-35-2017 2017-05-05 08:11
Хүн амын амьжиргааны 2017 оны доод түвшинг тогтоох тухай 2017-05-03 10:12
2017 оны 1-Р УЛИРЛЫН СУРГАЛТЫН МЭДЭЭ 2017-05-03 10:06
''МОБИКОМ -2017'' ТЭМЦЭЭНИЙ АВАРГА БОЛЛОО 2017-05-01 12:21
МҮХАҮТ-аас 2016 оны ШИЛДЭГ 100 ААН-ийг зарлалаа 2017-04-28 11:19
Үйлдвэрлэлийн ослоор амиа алдагсдын дурсгалыг хүндэтгэх дэлхийн өдөр 2017-04-28 11:16
Чанарын менежментийн тогтолцоо 2017-04-28 11:15
Тендерийн урилга М-10-2017 2017-04-26 10:28
“Сагсан бөмбөг”-ийн тэмцээн боллоо 2017-04-21 07:38
Тендерийн урилга М-37-2017 2017-04-21 07:12
Тендерийн урилга М-36-2017 2017-04-21 07:09
Тендерийн урилга М-38-2017 2017-04-21 07:07
Тендерийн урилга “Засвар-13, 2016” 2017-04-17 08:30
Тендерийн урилга “Засвар-12, 2017” 2017-04-17 08:17
2017 оны 03-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2017-04-14 03:15
Тендерийн урилга М-14-2017 2017-04-14 08:22
Тендерийн урилга М-34-2017 2017-04-13 08:35
Тендерийн урилга М-33-2017 2017-04-13 08:08
2017 оны 1-р улирлын техник эдийн засгийн үзүүлэлт 2017-04-12 04:43
2017 оны 3-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлт 2017-04-12 03:06
Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 3-р сар 2017-04-10 09:44
Тендерийн урилга “ТЗБАХ – 09- 2017” 2017-04-10 10:05
Тендерийн урилга “ТЗБАХ – 10- 2017” 2017-04-10 09:49
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2017 оны 4-р сар 2017-04-07 04:43
2017 оны 03-р сард бүртгэгдсэн технологийн зөрчлийн мэдээ 2017-04-05 03:38
Төрийн өмчийн менежмент ба нийгмийн хариуцлага 2017 өдөрлөг 2017-04-05 01:27
Тендерийн урилга “ТЗБАХ – 08- 2017” 2017-04-04 09:02
Тендерийн урилга “Засвар-11, 2017” 2017-04-04 08:54
Тендерийн урилга “ЗАСВАР-10, 2017” 2017-04-03 08:34
Тендерийн урилга М-29-2017 2017-03-29 02:24
Тендерийн урилга М-27-2017 2017-03-29 02:03
Тендерийн урилга М-35-2017 2017-03-29 01:39
Тендерийн урилга М-40-2017 2017-03-29 01:08
Тендерийн урилга М-28-2017 2017-03-29 01:02
Монголын Үйлдвэрчний Эвлэл байгуулагдсаны 100 жилийн ойг угтсан урлагын наадам боллоо 2017-03-28 10:08
ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ДАДЛАГА СУРГУУЛИЛТ ХИЙВ 2017-03-28 10:01
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2017 оны 3-р сар 2017-03-20 02:01
Тендерийн урилга М-30-2017 2017-03-17 08:25
Тендерийн урилга М-31-2017 2017-03-17 08:20
Тендерийн урилга М-32-2017 2017-03-17 08:10
2017 оны 02-р сард бүртгэгдсэн технологийн зөрчлийн мэдээ 2017-03-17 07:39
2017 оны 2-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлт 2017-03-16 03:42
2017 оны 02-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2017-03-16 07:57
Тендерийн урилга.ЗАСВАР-09, 2017 2017-03-15 03:56
Тендерийн урилга. Засвар-08, 2017 2017-03-15 03:52
Тендерийн урилга “ТЗБАХ-05-2017” 2017-03-10 12:07
Тендерийн урилга 2017-03-10 12:02
Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 2-р сар 2017-03-07 03:07
ОУ-ын эмэгтэйчүүдийн баярыг тэмдэглэлээ 2017-03-07 11:10
ТӨРИЙН ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНАГДЛАА 2017-03-03 02:37
Тендерийн урилга БИЗ-01/2017 2017-03-03 08:23
Тендерийн урилга БИЗ-02/2017 2017-03-03 08:19
Тендерийн урилга БИЗ-03/2017 2017-03-03 08:14
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөө 2017-02-23 11:50
Чанарын менежментийн тогтолцоо-шаардлага ISO 9001:2015 стандартын сургалт эхэллээ 2017-02-23 10:04
АХМАДУУДАА ХҮЛЭЭН АВЧ ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ 2017-02-22 09:56
Тендерийн урилга М-05-2017 2017-02-22 08:42
Тендерийн урилга М-22-2017 2017-02-22 08:37
Тендерийн урилга М-24-2017 2017-02-21 09:58
Тендерийн урилга М-21-2017 2017-02-21 09:26
Тендерийн урилга М-19-2017 2017-02-20 10:56
Тендерийн урилга М-25-2017 2017-02-20 10:53
Тендерийн урилга М-23-2017 2017-02-20 10:49
2017 оны 1-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлт 2017-02-16 02:31
Тендерийн урилга “ТЗБАХ–02-2017” 2017-02-15 08:25
2016 оны техник эдийн засгийн үзүүлэлт 2017-02-14 09:37
2016 оны 12-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлт 2017-02-14 08:06
Тендерийн урилга М-20-2017 2017-02-13 10:02
Тендерийн урилга М-13-2017 2017-02-13 09:58
Тендерийн урилга М-14-2017 2017-02-13 09:51
Тендерийн урилга М-10-2017 2017-02-13 09:09
2017 оны 01-р сард бүртгэгдсэн технологийн зөрчлийн мэдээ 2017-02-10 03:39
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАР 2017-02-10 03:27
Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 1-р сар 2017-02-08 03:23
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2017 оны 2-р сар 2017-02-08 03:11
2017 оны 01-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2017-02-06 09:05
Тендерийн урилга М-17-2017 2017-02-06 08:57
Тендерийн урилга М-18-2017 2017-02-06 08:54
Тендерийн урилга 2017-02-06 08:46
Тендерийн урилга М-15-2017 2017-02-03 09:47
Тендерийн урилга “Засвар-07-2017” 2017-02-02 09:43
Тендерийн урилга "Засвар-06-2017” 2017-02-02 09:37
Бонд зээл өрийн бичиг түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр 2017-01-31 08:57
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8,9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл 2017-01-31 03:54
Техникийн зөвлөлийн хурлын шийдвэр 2017-01-30 03:24
БҮТЭЭМЖ 2017-01-27 03:23
Эрчим хүчний салбарын 2016 оны шилдгүүд тодорлоо 2017-01-27 02:44
2016 оны тэргүүний хэрэглэгч байгууллага, хувь хүмүүсийг шалгарууллаа 2017-01-27 02:41
Төрийн дээд одон, медалиар шагнагдлаа 2017-01-27 02:34
КОМПАНИЙН 2016 ОНЫ ОНЦЛОХ 10 ҮЙЛ ЯВДАЛ 2017-01-27 02:20
Тендерийн урилга 2017-01-27 08:44
Тендерийн урилга М-11-2017 2017-01-27 08:39
Тендерийн урилга М-06-2017 2017-01-27 08:37
Тендерийн урилга “Засвар-04-2017” 2017-01-20 08:24
Тендерийн урилга “Засвар-03-2017” 2017-01-20 08:17
Тендерийн урилга “ Засвар- 05-2017” 2017-01-20 08:03
Тендерийн урилга М-09-2017 2017-01-19 10:08
Тендерийн урилга М-12-2017 2017-01-19 10:03
Тендерийн урилга 2017-01-19 09:58
Тендерийн урилга 2017-01-13 01:16
Их хэмжээнд тооцогдохуйц хэлцэлд гаргасан баталгаа батлан даалтын мэдээлэл 2017-01-05 10:58
Цас хусдаг тэргэнцэр бэлэглэв 2017-01-05 09:50
2017 оны 1-р сараас хэрэгжих хуулийн мэдээлэл 2017-01-05 09:19
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА "Засвар-01.2017" 2017-01-05 09:05
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА "Засвар -02.2017" 2017-01-05 08:51
Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-01-05 08:46
Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан 2017-01-05 08:43
Хөрөнгийн болон урсгал засварт тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2017-01-05 08:42
Концессын мэдээлэл 2017-01-05 08:38
2016 оны 12-р сарын түлшний чанар болон зуухны шаталтын горимын мэдээ 2017-01-05 08:24
Байгууллагын шийдвэр 2016 оны 12-р сар 2017-01-02 04:45
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016 оны 12-р сар 2016-12-21 09:04
ЗАСВАРЫН АЖИЛЧДЫН АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА 2016-11-30 04:26
Цахим гарын үсгийн тухай ойлголтууд 2016-11-30 10:25
ХУД-ИЙН дүүргийн шилдэг ''СПОРТ ХАМТЛАГ''боллоо 2016-11-21 01:54
2016 оны 10-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2016-11-16 01:22
Байгууллагын шийдвэр 2016 оны 11-р сар 2016-11-16 12:59
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2016-11-14 2016-11-14 11:33
“УНШИХГҮЙ БОЛ СЭТГЭХГҮЙ” НОМЫН БАЯР 2016-11-09 06:32
2016 оны 10-р сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ 2016-11-09 09:41
Эрчим хүчний сайд өвлийн бэлтгэл ажилтай танилцлаа 2016-11-09 09:15
2016 оны 10-р сарын түлшний чанар болон зуухны шаталтын горимын мэдээ 2016-11-08 06:01
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016 оны 11-р сар 2016-11-08 04:45
Байгууллагын шийдвэр 2016 оны 10-р сар 2016-11-08 04:29
Гүйцэтгэх захирал 2016-11-03 10:51
Тэргүүн дэд захирал - ерөнхий инженер 2016-11-03 10:45
Санхүү эрхэлсэн дэд захирал 2016-11-03 10:26
2016 оны эхний 9 сарын байдлаар техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн байдал 2016-11-02 07:19
2016 оны 9-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2016-11-01 06:48
Компанийн Чанарын Удирдлагын тогтолцоонд олон улсын аудит хийгдлээ 2016-11-01 06:04
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ДҮРМИЙН ГУРАВДУГААР ОЛИМПИАД АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ 2016-10-28 09:26
Нарны энергийг нөөцлөх 2016-10-27 03:33
УАШТ-ээс "ХҮРЭЛ" медаль хүртлээ 2016-10-27 03:13
“ДЦС-3” ТӨХК-ийн шинэчлэлийн ажлын мэдээ 2016-10-26 12:34
''СОСA COLA ZERO'' тэмцээн 2016-10-25 12:27
СЕМИНАРТ ОРОЛЦСОН ТУХАЙ 2016-10-24 12:10
Саналын систем 2016-10-20 09:29
2016 ОНЫ ШИРЭЭНИЙ ТЕННИСНИЙ АВАРГУУД ТОДОРЛОО 2016-10-17 08:06
ТУЗ-ийн мэдээ 2016-10-14 07:53
2016 оны 9-р сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ 2016-10-12 03:55
2016 оны 09-р сарын түлшний чанар болон зуухны шаталтын горимын мэдээ 2016-10-10 03:40
Байгууллагын шийдвэр 2016 оны 9-р сар 2016-10-07 01:53
Байгууллагын шийдвэр 2016 оны 8-р сар 2016-10-07 01:30
Байгууллагын шийдвэр 2016 оны 7-р сар 2016-10-06 11:07
Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэгдлээ 2016-10-07 10:45
Сургалтын мэдээ 2016-10-05 02:06
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016 оны 10-р сар 2016-10-05 07:44
Озоны цоорхой хэмжээ багасаж байна 2016-10-03 10:39
Ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүллээ 2016-09-30 04:24
"ВОЛЕЙБОЛ -2016'' КОМПАНИЙН АВАРГУУД ТОДОРЛОО 2016-09-26 10:42
2016 оны 8-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2016-09-22 11:07
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016 оны 9-р сар 2016-09-20 11:31
ЭРЧИМ ХОТХОНЫ БАЙР БҮРЭН АШИГЛАЛТАНД ОРЖ ДУУСЛАА 2016-09-16 04:56
Чанарын удирдлагын тогтолцооны үйл явц 2016-09-13 09:19
2016 оны 8-р сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ 2016-09-12 11:06
"ДЦС-3" ТӨХК, "БАГАНУУР" ХК -иудын нөхөрсөг уулзалт тэмцээн болов 2016-09-09 02:15
2016 оны 08-р сард бүртгэгдсэн технологийн зөрчлийн мэдээ 2016-09-09 07:32
Төгсөгчид сургуульдаа хандив өглөө 2016-09-08 09:17
2016 оны 08-р сарын түлшний чанар болон зуухны шаталтын горимын мэдээ 2016-09-07 01:12
2016 оны 8-р сарын сургалтын мэдээ 2016-08-31 07:23
Цонхоороо нарны энергийг авч ашиглана 2016-08-24 11:25
Баярын хурал хийлээ. 2016-08-19 01:47
2016 оны 7-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2016-08-16 02:19
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016 оны 8-р сар 2016-08-15 04:00
2016 оны 07-р сард бүртгэгдсэн технологийн зөрчлийн мэдээ 2016-08-15 10:43
Баярын мэндчилгээ явууллаа 2016-08-11 10:19
2016 ОНЫ 7-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ 2016-08-09 10:01
2016 оны 07-р сарын түлшний чанар болон зуухны шаталтын горимын мэдээ 2016-08-04 07:54
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг сайжруулах аяны хүрээнд хийгдсэн ажлын мэдээлэл 2016-08-03 12:49
Тендерийн урилга “Засвар-17,2016” 2016-07-27 08:48
2016 оны 6-р сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ 2016-07-25 11:15
Ээлжийн ажилчдад мэдээлэл сургалт зохион байгууллаа 2016-07-25 09:08
2016 оны 6-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2016-07-20 08:50
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016 оны 7-р сар 2016-07-18 07:57
Төр засгийн одон медалиар шагнагдлаа 2016-07-08 03:06
Тендерийн урилга “Засвар-16, 2016” 2016-07-08 10:22
Тендерийн урилга М-27-2016 2016-07-08 10:17
Тендерийн урилга М-21-2016 2016-07-08 07:32
Тендерийн урилга М-24-2016 2016-07-05 08:11
2016 оны 06-р сарын түлшний чанар болон зуухны шаталтын горимын мэдээ 2016-07-04 02:29
2016 оны 5-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2016-06-30 02:03
“Гамшгийн эрсдэл“ сэдэвт сургалтанд хамрагдлаа 2016-06-28 10:09
Дунд даралтын хэсгийн Инженер техникийн ажилтнууд сургалтанд хамрагдлаа 2016-06-28 09:57
Компанийн 2016 оны цомын аварга шалгаруулах “Хөл бөмбөг”-ийн тэмцээн 2016-06-27 01:08
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016 оны 6-р сар 2016-06-23 10:21
Цахилгаан энерги хадгалах систем 2016-06-17 09:48
Тендерийн урилга 2016-06-16 11:11
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2016-06-10 03:56
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА "Засвар-13" 2016-06-08 08:52
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 2016-06-08 08:03
Байгууллагын шийдвэр 2016 оны 6-р сар 2016-06-06 10:17
ХУУЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 2016-05-31 01:41
ЭХ-ний сайдын А/1223 тоот сэрэмжлүүлгийн дагуу хийгдсэн ажлын талаар 2016-05-30 03:22
Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн асуудал 2016-05-30 02:16
“Бүтээмж дээшлүүлэх үндсэн арга хэрэгслүүд” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа 2016-05-26 07:55
Тендерийн урилга М-20-2016 2016-05-25 04:07
Тендерийн урилга М-27-2016 2016-05-25 04:04
2016 оны 4-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2016-05-24 09:14
"БАГААР ҮР ДҮНТЭЙ АЖИЛЛАХ АРГА ТЕХНИКҮҮД“ сэдэвт сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа 2016-05-24 08:56
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА 2016-05-24 08:24
Чанарын дотоод аудит хийгдлээ. 2016-05-23 12:08
Гурван фазын дөрвөн утастай сүлжээний саармаг шугамын гармоник 2016-05-23 11:06
Түлш дамжуулах цехэд гал эсэргүүцэх, анхны тусламж үзүүлэх дасгал хийлээ 2016-05-18 01:58
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016 оны 5-р сар 2016-05-18 10:23
Гамшгаас хамгаалах команд штабын тактикийн сургууль боллоо. 2016-05-18 07:34
Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр 2016-05-17 04:26
Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр 2016 оны 5-р сар 2016-05-16 04:05
2016 оны 1-р улирлын санхүү эдийн засгийн үзүүлэлт 2016-05-03 11:22
Хуулийн мэдээлэл 2016-05-02 01:30
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-05-02 09:12
ХАБЭА-г сайжруулах 60 хоногийн аян зохион байгуулж байна 2016-05-02 07:35
4 дүгээр сарын сургалтын мэдээ 2016-04-28 02:41
Эрчим хүчний хэмнэлтийн нэгж байгуулагдан ажиллаж байна 2016-04-27 10:38
Чанарын дугуйлангийн сургалт хийгдлээ 2016-04-27 09:47
Тендерийн урилга 2016-04-22 М-21-2016 2016-04-22 10:33
Тендерийн урилга “Засвар-15. 2016” 2016-04-19 03:22
Тендерийн урилга 2016-04-20 2016-04-19 03:17
Тендерийн урилга “Засвар-13, 2016” 2016-04-19 03:06
Техникийн зөвлөлийн 2016 оны 1-р улирлын мэдээ 2016-04-19 08:53
Графений давхарга нь бороотой үед нарны эрчим хүчний тэжээлийн элементийг ашиглан эрчим хүч гарган авах боломж 2016-04-19 08:05
Сагсан бөмбөгийн тэмцээн боллоо 2016-04-19 07:48
Нээлттэй тендер шалгаруулалт 2016 оны 3-р сар 2016-04-18 11:35
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-04-18 10:54
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-04-14 02:08
Байгууллагын шийдвэр 2016 оны 3-р сар 2016-04-14 09:37
Ажилтнуудын нийгмийн асуудал шийдвэрлэлт 2016-04-13 04:55
ISO 9001 ЧУТ –ны үйл явцтай танилцсан тухай 2016-04-13 04:21
Тендерийн урилга 2016-04-13 2016-04-13 03:16
2016 оны 3-р сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ 2016-04-08 09:51
2016 оны 03-р сарын түлшний чанар болон зуухны шаталтын горимын мэдээ 2016-04-06 10:20
ISO чанарын удирдлагын тогтолцооны хүрээнд хийгдэж байгаа ажил 2016-03-31 11:52
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал 2016-03-31 08:01
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 2016-03-28 08:36
КОМПАНИЙН ТУХАЙ 2016-03-28 08:29
02-р сарын техник санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2016-03-25 04:16
Компанийн “Снукер биллиард” -ын аварга шалгаруулах тэмцээн боллоо 2016-03-21 10:12
Тендерийн урилга 2016-03-18 2016-03-18 09:37
Тендерийн урилга 2016-03-17 2016-03-18 09:31
Уурын турбины конденсаторын труба хоолойг цэвэрлэх бөмбөлгөн цэвэрлэгээний технологи 2016-03-15 01:21
Онол практикийн бага хурал амжилттай болж өндөрлөө. 2016-03-14 04:27
02-р сард бүртгэгдсэн технологийн зөрчлийн мэдээ 2016-03-14 03:25
2016 оны 02-р сар Байгууллагын шийдвэр 2016-03-14 02:44
2016 оны 3-р сарын худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээ санхүүжилт 2016-03-14 01:05
Эрчим хүчний үнэ цэнэ 2016-03-10 08:08
Тендерийн урилга 2016-03-07 2016-03-07 08:48
Тендерийн урилга 2016-03-03 2016-03-03 09:01
Эмчийн зөвлөгөө 2016-03-03 08:56
Ариун цэврийн тухай хууль Эрүүл ахуйн тухай хууль болон өөрчлөгдлөө 2016-03-03 08:48
Тендерийн урилга 2016-03-02 2016-03-02 02:29
02- сард ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдсэн талаар 2016-03-01 04:36
2-р сарын сургалтын талаар мэдээлэл 2016-02-29 01:29
“Даланзадгадын ДЦС “-н хамт олны төлөөлөл манай станцад туршлага судаллаа. 2016-02-29 01:23
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 2016-02-26 09:30
Дулаан хангамжийн системийг шинэ загварт шилжүүлнэ 2016-02-25 10:22
Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт 1-р сар 2016-02-24 03:31
Байгууллагын шийдвэр 2016-02-24 03:07
Тендерийн урилга 2016-02-24 2016-02-24 02:48
Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт 2016-02-24 01:20
Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт (Бүтэн жилээр) 2016-02-24 01:18
Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл 2016-02-24 11:04
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-02-24 11:02
Худалдан авах ажиллагааны тайлан 2016-02-24 11:00
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл 2016-02-24 09:48
Байгууллагын шийдвэр 2016 оны 01-р сар 2016-02-24 09:29
Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан 2016-02-24 09:26
Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт 2016-02-24 09:18
Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт 2016-02-24 08:44
Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн 2017-04-07 08:39
Тайлан тэнцэл 2016 он 2016-02-23 04:47
2016 оны 02-сарын 20-ны байдлаар зуухны нүүрсний шаталт, шинжилгээний дүн 2016-02-22 03:38
2016 оны 1-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2016-02-22 03:28
ХАБЭА-н журам шинэчлэгдлээ 2016-02-19 02:15
Тендерийн урилга-2016-02-17 2016-02-19 01:50
ДЦС-3 ТӨХК” ISO-9001 2016-02-19 10:38
Тендерийн мэдээ 2016-02-17 2016-02-17 04:46
2016 онд худалдаанд гарах шинэ бүтээлүүд 2016-02-16 04:07
Тендерийн урилга 2016-02-16 2016-02-16 03:38
2016 оны 2-р сарын худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээ санхүүжилт 2016-02-08 11:09
“ДЦС-3” ТӨХК "ISO-9001" ОЛОН УЛСЫН БАТЛАМЖ АВЛАА 2016-01-29 03:49
Тендерийн урилга 2015-01-29 2016-01-29 03:14
2015 оны IY улирлын Техник, Санхүү Эдийн Засгийн Үзүүлэлтийн биелэлт 2016-01-28 01:30
2016 оны 1-р сарын худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээ санхүүжилт 2016-01-26 04:03
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг 2016-01-26 03:13
Дараа жилийн төсвийн төсөл 2016-01-26 03:00
Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалт 2016-01-26 02:56
Тендерийн урилга 2016-01-25 2016-01-25 02:25
news 2016-01-22 11:26
2016 он 1-р сарын сул орон тооны мэдээлэл 2016-01-22 10:43
Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж байгууллагын зорилтот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт 2016-01-21 10:22
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2016-01-21 10:16
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө 2016-01-20 11:04
Тендерийн урилга 2016-01-20 2016-01-20 10:33
2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө 2016-01-19 01:26
Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хууль 2016-01-19 09:51
Тендерийн урилга 2016-01-19 2016-01-19 09:32
Эрчим хүчний салбарт 2015 онд хийгдсэн томоохон ажил 2016-01-15 01:54
Тендерийн урилга 2016-01-13 2016-01-13 09:28
Компаний балансын шинжилгээ 2016-01-12 11:13
Давтан зааварчилгаа өгөх 2016-01-12 09:43
Шулуун хүчний цахилгаан хөдөлгүүр 2016-01-08 03:45
2015 оны 12 сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ 2016-01-07 03:41
Компаниас ажилтнуудынхаа нийгмийн асуудлыг хангах чиглэлээр хийгдсэн ажлууд 2016-01-07 03:07
2015 оны 12-р сарын түлшний чанар болон зуухны шаталтын горимын мэдээ 2016-01-06 05:41
Технологийн шинэчлэл 2016-01-05 03:48
Технологийн шинэчлэл 2015-12-31 09:05
Мэдээлэл 2015-12-30 08:20
Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 11-р сар 2015-12-24 10:57
Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 10-р сар 2015-12-24 10:51
Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 9-р сар 2015-12-24 10:34
Компаний 2015 оны ажил мэргэжлийн аваргууд 2015-12-23 10:39
Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 8-р сар 2015-12-22 09:57
Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 7-р сар 2015-12-22 09:35
Тендерийн урилга 2015-12-21 2015-12-21 04:18
Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 6-р сар 2015-12-18 08:46
Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 5-р сар 2015-12-18 08:19
Байгууллагын орон тооны өөрчлөлт 2015-12-16 07:00
2015 онд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулсан тухай мэдээ 2015-12-16 05:32
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын мэдээ 2015-12-16 05:27
Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 4-р сар 2015-12-16 04:47
Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 3-р сар 2015-12-16 11:32
Түлш дамжуулах цехийн шинэчлэл 2015-12-16 09:10
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 2015-12-16 08:24
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2015-12-16 08:04
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН KPI 2015-12-15 09:41
ТӨСӨВ БА ГҮЙЦЭТГЭЛ 2015-12-15 09:38
ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГААС БАТАЛСАН ЖИЛИЙН ТӨСӨВ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН KPI 2015-12-15 09:28
ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ 2015-12-15 09:21
ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ХЭМНЭЛТ 2015-12-15 09:17
ISO 9001 TC176 техникийн хорооны хуралд оролцсон тухай 2015-12-14 10:08
5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт 2015-12-09 11:24
Ажилчдын хөдөлгөөний өөрчлөлтийн тушаал 2015-12-09 09:12
Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалт 2015-12-09 09:04
Мөрдөгдөж байгаа тариф 2015-12-03 08:39
Техникийн зөвлөлөөр 2015 онд хэлэлцсэн асуудлууд 2015-12-02 03:41
ТУЗ-ийн хурлын мэдээ 2015-11-27 03:02
Цахилгаан тэжээлийн чанарын мониторингийн систем ПА-3000 2015-11-27 11:56
Аюулгүй ажиллагааны ээлжит бус зааварчилгаа 2015-11-26 01:26
ISO төслийн ажлын явц 2015-11-24 02:22
Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрэм 2015-11-13 11:17
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2015-11-11 05:02
10-р сарын станцаас түгээсэн технологын уурын мэдээ 2015-11-11 04:48
Нүүрсээр ажилладаг шинэ дулааны цахилгаан станц байгуулахад баримтлах бодлого 2015-10-28 10:24
3-р улирлын ажлын тайлангийн хурал болж өнгөрлөө 2015-10-27 03:54
“ДЦС-3” ТӨХК-ний Техникийн бодлогийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй техник, технологийн өөрчлөлт, шинэчлэлтийн төсөл хөтөлбөрүүд 2015-10-27 11:49
Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээнд өөрчлөлт оруулжээ. 2015-10-20 01:10
Чадлын тарифын тухай 2015-10-20 10:27
2015 оны 3-р улирлын Техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2015-10-16 04:27
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол 2015-10-14 01:34
Cтанцаас түгээсэн технологын уурын мэдээ 2015-10-12 09:59
Ажилтны урлагийн IY наадамд амжилттай оролцлоо 2015-10-09 10:19
Дотоод аудитын ажлын хөтөлбөр 2015-10-05 01:10
Халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг дагаж мөрдөх тухай 2015-09-29 10:57
Аудитын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ 2015-09-29 10:29
2015 оны 8-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2015-09-17 04:05
Реактив чадлыг тохируулах Статик генератор буюу статик компенсатор 2015-09-17 02:38
ISO мэдээлэл 2015-08 2015-08-31 08:21
ДЦС-ын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг бууруулах нөөц боломжууд. 2015-08-27 09:31
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль 2015-08-26 01:56
ЭХ-ний ажилтны аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм 2015-08-24 10:27
Залуучуудын зөвлөлийн танилцуулга 2015-08-12 01:54
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ /шинэчлэгдсэн/ 2015-07-20 11:53
СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ /шинэчлэгдсэн/ 2015-07-20 11:44
Эрчим Хүчний Тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 2015-07-16 03:18
Төрөөс Эрчим Хүчний талаар баримтлах бодлого /2015-2030/ 2015-07-16 02:12
ТДЦ-ийн тоноглолуудын автоматжуулалтын төслийн 2-р шат 2015-06-16 05:15
“Хими ус бэлтгэлийн эсрэг осмосын технологийг нэвтрүүлэх төсөл” техникийн комисс ажиллаа 2015-06-11 02:57
Үйлдвэрлэлийн мэдээ 2015-05-27 2015-05-29 01:37
4,5 дугаар сард зохион байгуулагдсан сургалтын мэдээ 2015-05-28 04:02
“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн менежмент систем” нэвтрүүлэх ажлын нэгдүгээр шатны үйл ажиллагааны мэдээ 2015-05-26 04:17
Өөрсдийн санаачлагаар гадна тохижилтын ажил хийлээ 2015-05-26 02:12
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж 2015-05-21 03:34
Тендерийн урилга 2015-05-19 2015-05-19 10:39
Тендерийн урилга 2015-05-14 2015-05-14 04:42
Тендерийн урилга 2015-05-11 2015-05-14 04:32
“Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого батлах тухай” УИХ-ын тогтоолын төслийг өргөн мэдүүлэв 2015-05-14 03:24
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮНЭ ЦЭН” шилдэг бүтээлийн уралдааны болзол 2015-05-14 03:04
2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө 2015-05-14 02:35
Тендерийн шалгаруулалт 2015-06-16 08:45
“ДЦС-3” ТӨХК-ий II шатны шинэчлэл 2015-04-29 10:39
ӨДС-ын хими ус бэлтгэлд эсрэг осмосын технологийг нэвтрүүлэн шинэчлэх төсөл 2015-04-28 05:03
АЖ АХУЙ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ЗАХИРАЛ 2016-10-28 01:34
КОМПАНИЙ ДҮРЭМ 2015-04-23 11:01
Тендерийн урилга 2015-04-17 2015-04-17 09:11
Ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай 2015-04-16 05:31
Өвлийн бэлтгэлийн төлөвлөгөө 2015-04-15 02:30
Монгол улсад анх удаа хувийн тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо бий боллоо 2015-04-15 01:33
Тендерийн урилга 2015-04-15 2015-04-15 09:44
Эрчим хүчний бодлогыг 2 үе шаттай хэрэгжүүлнэ 2015-04-14 04:29
Хөдөлмөрийн нөхцөлд хамаарах ажил мэргэжлийн жагсаалт шинэчлэгдлээ 2015-04-14 04:18
Шилэн дансны тухай хууль 2015-04-14 03:33
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандарт тогтоох тухай журам 2015-04-14 03:22
Тендерийн урилга 2015 оны 3-р сар 2015-04-14 11:33
Тендерийн урилга 2015-04-10 2015-04-10 02:59
Мөрдөгдөж буй стандартууд 2015-04-10 11:37
Шинэ технологи 2015-04-10 11:20
Тендерийн урилга 1-р сар 2015-04-10 11:15
Тендерийн урилга 2-р сар 2015-04-10 11:01
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөө батлагдлаа 2015-04-10 09:16
1-р сарын технологийн зөрчил 2015-04-10 09:27
Толгой хамгаалах хэрэгсэл – дуулга 2015-04-10 09:13
Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 05 дугаар тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт 2015-04-10 09:09
Галын тухай ерөнхий ойлголт 2015-04-10 09:04
Монгол Улсын хууль авлигын эсрэг хууль 2015-04-10 08:51
Ажилтнуудын ажлын цагийн ашиглалтанд хяналт тавих журам 2015-04-09 11:29
Эрчим хүч хэрэглэгчдээс ирсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх журам 2015-04-09 10:13
Эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл олгох журам 2015-04-09 08:49
ЦАХИЛГААН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖТЭЙ АЖИЛЛАХ ҮЕИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАГАЖ, ХЭРЭГСЭЛ АЖЛЫН ХУВЦАС 2015-04-08 04:29
Эрчим хүчний үнэ тариф 2015-04-08 08:54
КОМПАНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА 2015-04-06 04:18
Түүхийн хуудаснаас 2015-04-06 04:03
Бичиг баримт боловсруулах журам 2015-04-05 02:37
Хамтын гэрээ 2015-04-05 02:30
Компаний хөдөлмөрийн дотоод журам 2015-04-05 02:18
Компаний бүтэц 2015-05-13 09:00
Захирлын уриалга 2015-04-05 01:23
ISO9001:2008 стандартын шаардлагууд 2015-04-03 04:30
Шилэн дансны мэдээлэлтэй холбоотой асуудал хариуцсан ажилтнууд 2015-04-03 04:10
Тайлан тэнцэл 2015-04-03 03:37
Хяналт шалгалт 2015-04-03 03:28
Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авч буй эрх бүхий этгээдийн жагсаалт 2015-04-03 03:18
Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт 2015-04-03 02:33
Концессын мэдээллийн маягт 2015-04-03 02:30
Засгийн газрын гадаад дотоод өрийн мэдээлэл 2015-04-03 01:59
Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны мэдээлэл 2015-04-03 01:54
Засгийн газрын гадаад зээл тусламжийн ашиглалтын талаарх мэдээлэл 2015-04-03 01:37
ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭЛЦЛИЙН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ 2015-04-03 10:55
ТӨСВИЙН ОРЛОГО 2015-04-03 10:43
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ 2015-04-03 10:41
ХӨРӨНГӨ БОЛОН КОНЦЕССЫН ЗҮЙЛИЙН ЗАРЛАГА 2015-04-03 10:16
Техник технологийн шинэчлэлийн судалгааны ажил 2015-04-02 05:21
ТДЦехийн хяналт удирдлагын системийг автоматжуулах төсөл /2014-2016 он/ 2015-04-02 04:47
Зуух № 9-ийг сэргээн босгох. 2015-04-02 04:28
“ДЦС-3” ТӨХК-ийн 50 МВт-ын өргөтгөл 2015-04-02 04:14
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл 2017-06-30 09:10
Бидний тухай 2015-03-31 11:08
Станцын ачаалал
Хууль тогтоомж
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 2016-03-28 08:36
КОМПАНИЙН ТУХАЙ 2016-03-28 08:29
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 2016-02-26 09:30
ХАБЭА-н журам шинэчлэгдлээ 2016-02-19 02:15
Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хууль 2016-01-19 09:51
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 2015-12-16 08:24
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2015-12-16 08:04
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2015-11-11 05:02
Аудитын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ 2015-09-29 10:29
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль 2015-08-26 01:56
ЭХ-ний ажилтны аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм 2015-08-24 10:27
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ /шинэчлэгдсэн/ 2015-07-20 11:53
СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ /шинэчлэгдсэн/ 2015-07-20 11:44
Эрчим Хүчний Тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 2015-07-16 03:18
Төрөөс Эрчим Хүчний талаар баримтлах бодлого /2015-2030/ 2015-07-16 02:12
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандарт тогтоох тухай журам 2015-04-14 03:22
Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 05 дугаар тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт 2015-04-10 09:09
Ажилтнуудын ажлын цагийн ашиглалтанд хяналт тавих журам 2015-04-09 11:29
Эрчим хүч хэрэглэгчдээс ирсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх журам 2015-04-09 10:13
Эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл олгох журам 2015-04-09 08:49
Бичиг баримт боловсруулах журам 2015-04-05 02:37
Хамтын гэрээ 2015-04-05 02:30
Тендерийн урилга
Тендерийн урилга (ЗАСВАР-12,2018) 2018-03-21 05:31
Тендерийн урилга (ЗАСВАР-11,2018) 2018-03-21 05:20
Тендерийн урилга (ЗАСВАР-07, 2018) 2018-03-15 12:13
Тендерийн урилга (БИЗ-04/2018) 2018-03-15 12:06
Тендерийн урилга (БИЗ-05/2018) 2018-03-15 12:00
Тендерийн урилга (ТЗБАХ-2018-07) 2018-03-13 12:27
Тендерийн урилга (ТЗБАХ – 2018-08) 2018-03-13 12:24
Тендерийн урилга 2018-03-12 04:45
Тендерийн урилга 2018-03-07 12:53
Тендерийн урилга (БИЗ-01/2018) 2018-03-04 11:55
Тендерийн урилга (БИЗ-02/2018) 2018-03-04 11:49
Тендерийн урилга 2018-03-02 12:10
Тендерийн урилга (М-03-2018-1) 2018-02-28 12:45
Тендерийн урилга (М-36-2018) 2018-02-28 12:38
Тендерийн урилга (М-37-2018) 2018-02-28 12:33
Тендерийн урилга (М-26-2018) 2018-02-26 11:51
Тендерийн урилга (М-39-2018) 2018-02-20 12:40
Тендерийн урилга (М-11-2018) 2018-02-14 03:24
Тендерийн урилга (М-12-2018) 2018-02-14 03:15
Тендерийн урилга (М-29-2018) 2018-02-14 03:11
Тендерийн урилга (М-10-2018) 2018-02-14 03:02
Тендерийн урилга (М-14-2018) 2018-02-13 01:16
Тендерийн урилга (М-15-2018) 2018-02-13 01:12
Тендерийн урилга (М-13-2018) 2018-02-13 01:05
Тендерийн урилга ( М-20-2018) 2018-02-13 12:57
Тендерийн урилга (М-06-2018) 2018-02-13 12:51
Тендерийн урилга (М-28-2018) 2018-02-13 12:46
Тендэрийн урилга ( М-21-2018) 2018-02-13 12:41
Тендерйин урилга (М-19-2018) 2018-02-13 12:35
Тендерийн урилга (М-18-2018) 2018-02-13 12:26
Тендерийн урилга “Засвар - 09. 2018” 2018-02-12 12:52
Тендерийн урилга “ЗАСВАР-10, 2018” 2018-02-08 12:44
Тендерийн урилга "ЗАСВАР-07, 2018" 2018-02-08 12:39
Тендерийн урилга ТЗБАХ-2018-02 2018-02-08 12:24
Тендерийн урилга М-22-2018 2018-02-06 12:30
Тендерийн урилга М-07-2018 2018-02-06 12:26
Тендерийн урилга Засвар - 06. 2018 2018-02-06 12:00
Тендерийн урилга 2018-02-01 12:33
Тендерийн урилга М-25-2018 2018-01-29 12:12
Тендерийн урилга ТЗБАХ-2018-05 2018-01-29 12:03
Тендерийн урилга М-09-2018 2018-01-23 12:58
Тендерийн урилга М-35-2018 2018-01-23 12:55
Тендерийн урилга “Засвар-04, 2018” 2018-01-23 12:48
Тендерийн урилга М-30-2018 2018-01-23 12:43
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА М-32-2018 2018-01-23 12:35
Тендерийн урилга “Засвар - 03. 2018” 2018-01-12 01:55
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАР 2018-01-08 12:02
Тендерийн урилга 2018-01-05 12:27
Тендерийн урилга “Засвар – 01. 2018” 2018-01-05 12:18
Тендерийн урилга “Засвар - 02, 2018” 2018-01-05 12:03
Тендерийн урилга ЗҮ-01/17 2017-12-18 12:09
Тендерийн урилга М-2018 2017-12-01 01:05
Тендерийн урилга М-42-2017 2017-07-26 07:48
Тендерийн урилга М-41-2017 2017-07-21 07:42
Тендерийн урилга М-26-2017-1 2017-07-04 10:25
Тендерийн урилга 2017-07-03 08:01
Тендерийн урилга М-43/2-2017 2017-06-27 07:54
Тендерийн урилга М-29-2017-1 2017-06-22 11:05
Тендерийн урилга М-26-2017 2017-05-29 08:21
Тендерийн урилга М-44-2017 2017-05-29 08:12
Тендерийн урилга М-42-2017 2017-05-29 08:05
Тендерийн урилга “ТЗБАХ – 08- 2017” 2017-05-26 08:04
Тендерийн урилга “ТЗБАХ-14-2017” 2017-05-25 08:45
Тендерийн урилга "М-41-2017" 2017-05-25 08:01
Тендерийн урилга М-34-2017 2017-05-22 07:49
Тендерийн урилга “ТЗБАХ-20-2017” 2017-05-15 09:06
Тендерийн урилга “Засвар-14, 2017” 2017-05-12 08:08
Тендерийн урилга “ТЗБАХ – 21-2017” 2017-05-10 08:05
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА М-43/1-2017 2017-05-05 08:16
ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА М-35-2017 2017-05-05 08:11
Тендерийн урилга М-10-2017 2017-04-26 10:28
Тендерийн урилга М-37-2017 2017-04-21 07:12
Тендерийн урилга М-36-2017 2017-04-21 07:09
Тендерийн урилга М-38-2017 2017-04-21 07:07
Тендерийн урилга “Засвар-13, 2016” 2017-04-17 08:30
Тендерийн урилга “Засвар-12, 2017” 2017-04-17 08:17
Тендерийн урилга М-14-2017 2017-04-14 08:22
Тендерийн урилга М-34-2017 2017-04-13 08:35
Тендерийн урилга М-33-2017 2017-04-13 08:08
Тендерийн урилга “ТЗБАХ – 09- 2017” 2017-04-10 10:05
Тендерийн урилга “ТЗБАХ – 10- 2017” 2017-04-10 09:49
Тендерийн урилга “ТЗБАХ – 08- 2017” 2017-04-04 09:02
Тендерийн урилга “Засвар-11, 2017” 2017-04-04 08:54
Тендерийн урилга “ЗАСВАР-10, 2017” 2017-04-03 08:34
Тендерийн урилга М-29-2017 2017-03-29 02:24
Тендерийн урилга М-27-2017 2017-03-29 02:03
Тендерийн урилга М-35-2017 2017-03-29 01:39
Тендерийн урилга М-40-2017 2017-03-29 01:08
Тендерийн урилга М-28-2017 2017-03-29 01:02
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2017 оны 3-р сар 2017-03-20 02:01
Тендерийн урилга М-31-2017 2017-03-17 08:20
Тендерийн урилга М-32-2017 2017-03-17 08:10
Тендерийн урилга.ЗАСВАР-09, 2017 2017-03-15 03:56
Тендерийн урилга. Засвар-08, 2017 2017-03-15 03:52
Тендерийн урилга “ТЗБАХ-05-2017” 2017-03-10 12:07
Тендерийн урилга 2017-03-10 12:02
Тендерийн урилга БИЗ-01/2017 2017-03-03 08:23
Тендерийн урилга БИЗ-02/2017 2017-03-03 08:19
Тендерийн урилга БИЗ-03/2017 2017-03-03 08:14
Тендерийн урилга М-05-2017 2017-02-22 08:42
Тендерийн урилга М-22-2017 2017-02-22 08:37
Тендерийн урилга М-24-2017 2017-02-21 09:58
Тендерийн урилга М-21-2017 2017-02-21 09:26
Тендерийн урилга М-19-2017 2017-02-20 10:56
Тендерийн урилга М-25-2017 2017-02-20 10:53
Тендерийн урилга М-23-2017 2017-02-20 10:49
Тендерийн урилга “ТЗБАХ–02-2017” 2017-02-15 08:25
Тендерийн урилга М-20-2017 2017-02-13 10:02
Тендерийн урилга М-13-2017 2017-02-13 09:58
Тендерийн урилга М-14-2017 2017-02-13 09:51
Тендерийн урилга М-10-2017 2017-02-13 09:09
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАР 2017-02-10 03:27
Тендерийн урилга М-17-2017 2017-02-06 08:57
Тендерийн урилга М-18-2017 2017-02-06 08:54
Тендерийн урилга 2017-02-06 08:46
Тендерийн урилга М-15-2017 2017-02-03 09:47
Тендерийн урилга “Засвар-07-2017” 2017-02-02 09:43
Тендерийн урилга "Засвар-06-2017” 2017-02-02 09:37
Тендерийн урилга 2017-01-27 08:44
Тендерийн урилга М-11-2017 2017-01-27 08:39
Тендерийн урилга М-06-2017 2017-01-27 08:37
Тендерийн урилга “Засвар-04-2017” 2017-01-20 08:24
Тендерийн урилга “Засвар-03-2017” 2017-01-20 08:17
Тендерийн урилга “ Засвар- 05-2017” 2017-01-20 08:03
Тендерийн урилга М-09-2017 2017-01-19 10:08
Тендерийн урилга М-12-2017 2017-01-19 10:03
Тендерийн урилга 2017-01-19 09:58
Тендерийн урилга 2017-01-13 01:16
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА "Засвар-01.2017" 2017-01-05 09:05
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА "Засвар -02.2017" 2017-01-05 08:51
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2016-11-14 2016-11-14 11:33
Тендерийн урилга “Засвар-17,2016” 2016-07-27 08:48
Тендерийн урилга “Засвар-16, 2016” 2016-07-08 10:22
Тендерийн урилга М-27-2016 2016-07-08 10:17
Тендерийн урилга М-21-2016 2016-07-08 07:32
Тендерийн урилга М-24-2016 2016-07-05 08:11
Тендерийн урилга 2016-06-16 11:11
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2016-06-10 03:56
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА "Засвар-13" 2016-06-08 08:52
Тендерийн урилга М-20-2016 2016-05-25 04:07
Тендерийн урилга М-27-2016 2016-05-25 04:04
Тендерийн урилга 2016-04-22 М-21-2016 2016-04-22 10:33
Тендерийн урилга “Засвар-15. 2016” 2016-04-19 03:22
Тендерийн урилга 2016-04-20 2016-04-19 03:17
Тендерийн урилга “Засвар-13, 2016” 2016-04-19 03:06
Тендерийн урилга 2016-04-13 2016-04-13 03:16
Тендерийн урилга 2016-03-18 2016-03-18 09:37
Тендерийн урилга 2016-03-17 2016-03-18 09:31
Тендерийн урилга 2016-03-07 2016-03-07 08:48
Тендерийн урилга 2016-03-03 2016-03-03 09:01
Тендерийн урилга 2016-03-02 2016-03-02 02:29
Тендерийн урилга 2016-02-24 2016-02-24 02:48
Тендерийн урилга-2016-02-17 2016-02-19 01:50
Тендерийн мэдээ 2016-02-17 2016-02-17 04:46
Тендерийн урилга 2016-02-16 2016-02-16 03:38
Тендерийн урилга 2015-01-29 2016-01-29 03:14
Тендерийн урилга 2016-01-25 2016-01-25 02:25
Тендерийн урилга 2016-01-20 2016-01-20 10:33
Тендерийн урилга 2016-01-19 2016-01-19 09:32
Тендерийн урилга 2016-01-13 2016-01-13 09:28
Тендерийн урилга 2015-12-21 2015-12-21 04:18
Тендерийн урилга 2015-05-19 2015-05-19 10:39
Тендерийн урилга 2015-05-14 2015-05-14 04:42
Тендерийн урилга 2015-05-11 2015-05-14 04:32
Тендерийн урилга 2015-04-17 2015-04-17 09:11
Тендерийн урилга 2015-04-15 2015-04-15 09:44
Тендерийн урилга 2015 оны 3-р сар 2015-04-14 11:33
Тендерийн урилга 2015-04-10 2015-04-10 02:59
Тендерийн урилга 1-р сар 2015-04-10 11:15
Тендерийн урилга 2-р сар 2015-04-10 11:01
Видео мэдээ
Хэрэгжиж буй төслүүд
ДУЛААНЫ ГУРАВДУГААР ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН "ТҮЛШ ДАМЖУУЛАХ ЦЕХИЙН ШИНЭЧЛЭЛ" 2017-09-11 08:51
Компанийн Чанарын Удирдлагын тогтолцоонд олон улсын аудит хийгдлээ 2016-11-01 06:04
Гурван фазын дөрвөн утастай сүлжээний саармаг шугамын гармоник 2016-05-23 11:06
Технологийн шинэчлэл 2016-01-05 03:48
Түлш дамжуулах цехийн шинэчлэл 2015-12-16 09:10
“ДЦС-3” ТӨХК-ний Техникийн бодлогийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй техник, технологийн өөрчлөлт, шинэчлэлтийн төсөл хөтөлбөрүүд 2015-10-27 11:49
ТДЦ-ийн тоноглолуудын автоматжуулалтын төслийн 2-р шат 2015-06-16 05:15
“Хими ус бэлтгэлийн эсрэг осмосын технологийг нэвтрүүлэх төсөл” техникийн комисс ажиллаа 2015-06-11 02:57
“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн менежмент систем” нэвтрүүлэх ажлын нэгдүгээр шатны үйл ажиллагааны мэдээ 2015-05-26 04:17
“ДЦС-3” ТӨХК-ий II шатны шинэчлэл 2015-04-29 10:39
ӨДС-ын хими ус бэлтгэлд эсрэг осмосын технологийг нэвтрүүлэн шинэчлэх төсөл 2015-04-28 05:03
Техник технологийн шинэчлэлийн судалгааны ажил 2015-04-02 05:21
ТДЦехийн хяналт удирдлагын системийг автоматжуулах төсөл /2014-2016 он/ 2015-04-02 04:47
Зуух № 9-ийг сэргээн босгох. 2015-04-02 04:28
“ДЦС-3” ТӨХК-ийн 50 МВт-ын өргөтгөл 2015-04-02 04:14
Зургийн цомог
Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК