Мэдээ мэдээлэл
Өндөр даралтын станцын бүрэн зогсолтын ажлын мэдээ 2016-05-27 12:49
“Бүтээмж дээшлүүлэх үндсэн арга хэрэгслүүд” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа 2016-05-26 07:55
Тендерийн урилга М-20-2016 2016-05-25 04:07
Тендерийн урилга М-27-2016 2016-05-25 04:04
Эрчим хүчний аюулгүй байдлын талаарх хуулийн мэдлэг олголоо 2016-05-24 09:51
Компанийн санхүү эдийн засгийн үзүүлэлт /2016 оны 4-р сар/ 2016-05-24 09:14
"БАГААР ҮР ДҮНТЭЙ АЖИЛЛАХ АРГА ТЕХНИКҮҮД“ сэдэвт сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа 2016-05-24 08:56
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА 2016-05-24 08:24
Чанарын дотоод аудит хийгдлээ. 2016-05-23 12:08
Гурван фазын дөрвөн утастай сүлжээний саармаг шугамын гармоник 2016-05-23 11:06
Түлш дамжуулах цехэд гал эсэргүүцэх, анхны тусламж үзүүлэх дасгал хийлээ 2016-05-18 01:58
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-05-18 10:23
Автобусны зогсоолыг засварлав. 2016-05-18 08:14
Спортын мастер цол хүртлээ 2016-05-18 07:48
Гамшгаас хамгаалах команд штабын тактикийн сургууль боллоо. 2016-05-18 07:34
Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр 2016-05-17 04:26
Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр 2016-05-16 04:05
2016 оны 4-р сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ 2016-05-11 04:36
ҮЭХ-ний нэрэмжит волейболын тэмцээн 2016-05-11 04:15
Модон бөмбөгийн тэмцээнд оролцов 2016-05-11 03:59
2016 оны 1-р улирлын санхүү эдийн засгийн үзүүлэлт 2016-05-03 11:22
Хуулийн мэдээлэл 2016-05-02 01:30
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-05-02 09:12
ХАБЭА-г сайжруулах 60 хоногийн аян зохион байгуулж байна 2016-05-02 07:35
4 дүгээр сарын сургалтын мэдээ 2016-04-28 02:41
Эрчим хүчний хэмнэлтийн нэгж байгуулагдан ажиллаж байна 2016-04-27 10:38
Чанарын дугуйлангийн сургалт хийгдлээ 2016-04-27 09:47
Тендерийн урилга 2016-04-22 М-21-2016 2016-04-22 10:33
Тендерийн урилга “Засвар-15. 2016” 2016-04-19 03:22
Тендерийн урилга 2016-04-20 2016-04-19 03:17
Тендерийн урилга “Засвар-13, 2016” 2016-04-19 03:06
Техникийн зөвлөлийн 2016 оны 1-р улирлын мэдээ 2016-04-19 08:53
Графений давхарга нь бороотой үед нарны эрчим хүчний тэжээлийн элементийг ашиглан эрчим хүч гарган авах боломж 2016-04-19 08:05
Сагсан бөмбөгийн тэмцээн боллоо 2016-04-19 07:48
Нээлттэй тендер шалгаруулалт 2016 оны 3-р сар 2016-04-18 11:35
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-04-18 10:54
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-04-14 02:08
2016 оны 3-р сар 2016-04-14 09:37
Ажилтнуудын нийгмийн асуудал шийдвэрлэлт 2016-04-13 04:55
ISO 9001 ЧУТ –ны үйл явцтай танилцсан тухай 2016-04-13 04:21
Тендерийн урилга 2016-04-13 2016-04-13 03:16
2016 оны 3-р сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ 2016-04-08 09:51
2016 оны 03-р сарын түлшний чанар болон зуухны шаталтын горимын мэдээ 2016-04-06 10:20
ISO чанарын удирдлагын тогтолцооны хүрээнд хийгдэж байгаа ажил 2016-03-31 11:52
Шинэ номын танилцуулга 2016-03-31 08:39
3 дугаар сард зохион байгуулагдсан сургалтууд 2016-03-31 08:05
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал 2016-03-31 08:01
ХАБЭА -н чиглэлээр хийгдсэн ажлын талаар 2016-03-30 01:10
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 2016-03-28 08:36
КОМПАНИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2016-03-28 08:29
02-р сарын техник санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2016-03-25 04:16
Зүрхний өвчний талаар 2016-03-25 03:26
Сургалтанд 2 ажилтан хамрагдав 2016-03-23 10:12
Төрийн одон медалиар шагнагдлаа 2016-03-22 03:55
Компанийн “Снукер биллиард” -ын аварга шалгаруулах тэмцээн боллоо 2016-03-21 10:12
Тендерийн урилга 2016-03-18 2016-03-18 09:37
Тендерийн урилга 2016-03-17 2016-03-18 09:31
"Эрчим хүчний хөгжил ба зохицуулалт" сэдэвт онол практикийн бага хурлын илтгэл шалгаруулах удирдамж 2016-03-16 08:26
Уурын турбины конденсаторын труба хоолойг цэвэрлэх бөмбөлгөн цэвэрлэгээний технологи 2016-03-15 01:21
Онол практикийн бага хурал амжилттай болж өндөрлөө. 2016-03-14 04:27
02-р сард бүртгэгдсэн технологийн зөрчлийн мэдээ 2016-03-14 03:25
2016 оны 02-р сар Байгууллагын шийдвэр 2016-03-14 02:44
2016 оны 3-р сарын худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээ санхүүжилт 2016-03-14 01:05
2-р сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ 2016-03-10 01:49
Засварын ажлын талаар 02-р сарын мэдээ 2016-03-10 08:38
Цахилгаан холбох хугацааг богиносгохыг үүрэг болголоо 2016-03-10 08:25
Эрчим хүчний үнэ цэнэ 2016-03-10 08:08
Тендерийн урилга 2016-03-07 2016-03-07 08:48
Тендерийн урилга 2016-03-03 2016-03-03 09:01
Эмчийн зөвлөгөө 2016-03-03 08:56
Ариун цэврийн тухай хууль Эрүүл ахуйн тухай хууль болон өөрчлөгдлөө 2016-03-03 08:48
Тендерийн урилга 2016-03-02 2016-03-02 02:29
02- сард ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдсэн талаар 2016-03-01 04:36
2-р сарын сургалтын талаар мэдээлэл 2016-02-29 01:29
“Даланзадгадын ДЦС “-н хамт олны төлөөлөл манай станцад туршлага судаллаа. 2016-02-29 01:23
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 2016-02-26 09:30
Дулаан хангамжийн системийг шинэ загварт шилжүүлнэ 2016-02-25 10:22
Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт 1-р сар 2016-02-24 03:31
Байгууллагын шийдвэр 2016-02-24 03:06
Тендерийн урилга 2016-02-24 2016-02-24 02:48
Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт 2016-02-24 01:20
Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт (Бүтэн жилээр) 2016-02-24 01:18
Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл 2016-02-24 11:04
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-02-24 11:02
Худалдан авах ажиллагааны тайлан 2016-02-24 11:00
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл 2016-02-24 09:48
2016 оны 01-р сар Байгууллагын шийдвэр 2016-02-24 09:29
Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан 2016-02-24 09:26
Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт 2016-02-24 09:18
Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт 2016-02-24 08:44
Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн 2016-02-24 08:39
Тайлан тэнцэл 2016 он 2016-02-23 04:47
2016 оны 02-сарын 20-ны байдлаар зуухны нүүрсний шаталт, шинжилгээний дүн 2016-02-22 03:38
2016 оны 1-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2016-02-22 03:28
"ДЦС-4" ХК-ийн үр ашгийг дээшлүүлэх төслийн гэрээнд гарын үсэг зурлаа 2016-02-22 09:07
Эрсдлийн үнэлгээний мэдээлэл 2016-02-22 08:51
Цөсний хүүдийн үрэвсэлт өвчнөөс урьдчилан сэргийлье? 2016-02-22 08:40
ХАБЭА-н журам шинэчлэгдлээ 2016-02-19 02:15
Тендерийн урилга-2016-02-17 2016-02-19 01:50
ДЦС-3 ТӨХК” ISO-9001 2016-02-19 10:38
Тендерийн мэдээ 2016-02-17 2016-02-17 04:46
2016 онд худалдаанд гарах шинэ бүтээлүүд 2016-02-16 04:07
“ДЦС-3” ТӨХК-ийн ISO төслийн зөвлөхөөр ажилласан МБТ-ийн мэргэжилтэн Б.Уранчимэгтэй хийсэн ярилцлага 2016-02-16 03:50
Тендерийн урилга 2016-02-16 2016-02-16 03:38
ХАБЭА-н мэргэшүүлсэн сургалтанд ҮЭХ-ны зардлаар сургав. 2016-02-15 03:01
2016 оны 2-р сарын худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээ санхүүжилт 2016-02-08 11:09
Цахилгаан, дулааны тариф өөрчлөгдлөө. 2016-02-08 08:40
2016 оны 1-р сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ 2016-02-08 08:22
Сар шиний баярыг тохиолдуулан ахмадуудаа хүлээн авлаа 2016-02-02 04:24
Номын санд шинээр ирсэн номууд 2016-02-01 12:24
Нарны дулааны эрчим хүчийг хадгалах шинэ арга нээжээ. 2016-02-01 10:14
“ДЦС-3” ТӨХК "ISO-9001" ОЛОН УЛСЫН БАТЛАМЖ АВЛАА 2016-01-29 03:49
Тендерийн урилга 2015-01-29 2016-01-29 03:14
Сургалтын хэсгийн мэдээ 2016-01-29 10:40
2015 оны IY улирлын Техник, Санхүү Эдийн Засгийн Үзүүлэлтийн биелэлт 2016-01-28 01:30
“Шайбтай Хоккей - 2016” ахмадын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцов 2016-01-27 01:39
2016 оны 1-р сарын худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээ санхүүжилт 2016-01-26 04:03
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг 2016-01-26 03:13
Дараа жилийн төсвийн төсөл 2016-01-26 03:00
Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалт 2016-01-26 02:56
Тендерийн урилга 2016-01-25 2016-01-25 02:25
Эмчийн зөвлөгөө 2016-01-25 09:53
news 2016-01-22 11:26
2016 он 1-р сарын сул орон тооны мэдээлэл 2016-01-22 10:43
Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж байгууллагын зорилтот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт 2016-01-21 10:22
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2016-01-21 10:16
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө 2016-01-20 11:04
Тендерийн урилга 2016-01-20 2016-01-20 10:33
2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө 2016-01-19 01:26
Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хууль 2016-01-19 09:51
Тендерийн урилга 2016-01-19 2016-01-19 09:32
Эрчим хүчний салбарт 2015 онд хийгдсэн томоохон ажил 2016-01-15 01:54
“Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-өөс 233 үйлчилгээг нэг дороос авах боломжтой болсон байна 2016-01-14 04:38
Тендерийн урилга 2016-01-13 2016-01-13 09:28
Компаний балансын шинжилгээ 2016-01-12 11:13
Давтан зааварчилгаа өгөх 2016-01-12 09:43
Шулуун хүчний цахилгаан хөдөлгүүр 2016-01-08 03:45
2015 оны 12 сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ 2016-01-07 03:41
Компаниас ажилтнуудынхаа нийгмийн асуудлыг хангах чиглэлээр хийгдсэн ажлууд 2016-01-07 03:07
Ипотекийн зээлийн хүүг 5 хувь болгоно 2016-01-07 10:06
Иргэд ebarimt.mn сайтад НӨАТ-ын буцаалт авах хүсэлтээ илгээж байна 2016-01-07 08:53
2015 оны 12-р сарын түлшний чанар болон зуухны шаталтын горимын мэдээ 2016-01-06 05:41
Технологийн шинэчлэл 2016-01-05 03:48
Эрчим хүчний салбарын нийт инженер техникийн ажилтан албан хаагч нарт 2015-12-31 10:29
Технологийн шинэчлэл 2015-12-31 09:05
Мэдээлэл 2015-12-30 08:20
ТӨРИЙН ДЭЭД ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНАГДЛАА 2015-12-28 04:33
Мэдээлэл 2015-12-28 01:51
Дотоод мэдээ 2015-12-24 01:59
Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 11-р сар 2015-12-24 10:57
Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 10-р сар 2015-12-24 10:51
Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 9-р сар 2015-12-24 10:34
ЗУА-аас хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаарх товч мэдээлэл 2015-12-24 08:14
2015 оны 11-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2015-12-23 11:19
Компаний 2015 оны ажил мэргэжлийн аваргууд 2015-12-23 10:39
Хойд Америкийн металлын боловсруулалт, үйлдвэрлэл, гагнуурын ФАБТЭЧ-2015 үзэсгэлэнд оролцоод ирлээ 2015-12-22 04:13
Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 8-р сар 2015-12-22 09:57
Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 7-р сар 2015-12-22 09:35
Тендерийн урилга 2015-12-21 2015-12-21 04:18
2015 ОНЫ ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ 2015-12-21 03:31
Оны шилдэг тамирчдаа шалгарууллаа 2015-12-21 02:51
Томуу өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ? 2015-12-21 01:27
Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 6-р сар 2015-12-18 08:46
Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 5-р сар 2015-12-18 08:19
Байгууллагын орон тооны өөрчлөлт 2015-12-16 07:00
Химийн горимын мэдээ 2015-12-16 05:37
2015 онд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулсан тухай мэдээ 2015-12-16 05:32
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын мэдээ 2015-12-16 05:27
Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 4-р сар 2015-12-16 04:47
Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 3-р сар 2015-12-16 11:32
2015 оны 11-р сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ 2015-12-16 09:32
Түлш дамжуулах цехийн шинэчлэл 2015-12-16 09:10
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 2015-12-16 08:24
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2015-12-16 08:04
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН KPI 2015-12-15 09:41
ТӨСӨВ БА ГҮЙЦЭТГЭЛ 2015-12-15 09:38
ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГААС БАТАЛСАН ЖИЛИЙН ТӨСӨВ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН KPI 2015-12-15 09:28
ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ 2015-12-15 09:21
ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ХЭМНЭЛТ 2015-12-15 09:17
2015 оны 11-р сард бүртгэгдсэн технологийн зөрчлийн мэдээ 2015-12-14 04:05
ISO 9001 TC176 техникийн хорооны хуралд оролцсон тухай 2015-12-14 10:08
5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт 2015-12-09 11:24
Ажилчдын хөдөлгөөний өөрчлөлтийн тушаал 2015-12-09 09:12
Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалт 2015-12-09 09:04
Эрчим хотхоны барилгын ажлын явц 2015-12-04 05:40
Ээлжит бус зааварчилгаа 2015-12-04 05:31
Мөрдөгдөж байгаа тариф 2015-12-03 08:39
2015 онд Нийгмийн асуудлын чиглэлээр хийгдсэн ажлууд 2015-12-02 05:11
Техникийн зөвлөлөөр 2015 онд хэлэлцсэн асуудлууд 2015-12-02 03:41
Улаанбаатар хотын Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компаниудын диспетчерүүдийн волейболын тэмцээн боллоо. 2015-12-02 03:28
Гагнуурын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд манай компаний гагнуурчид амжилттай оролцлоо 2015-12-02 03:24
Онол практикийн бага хурал боллоо 2015-12-02 03:09
Шинээр ирсэн номууд 2015-11-27 04:15
ТУЗ-ийн хурлын мэдээ 2015-11-27 03:02
Цахилгаан тэжээлийн чанарын мониторингийн систем ПА-3000 2015-11-27 11:56
Сургалтын хэсгийн мэдээ 2015-11-27 11:51
Аюулгүй ажиллагааны ээлжит бус зааварчилгаа 2015-11-26 01:26
Гэр хорооллын хэрэглэгчдийн нэг киловат цаг эрчим хүчний шөнийн тарифыг 50 хувь хөнгөлнө 2015-11-26 01:02
''Галын аюулгүй үлгэр жишээ цех, хэсэг'' шалгаруулж, шагнал гардуулав. 2015-11-25 05:46
Харилцан туршлага солилцлоо 2015-11-25 05:29
Эмчийн зөвлөмж 2015-11-24 02:29
ISO төслийн ажлын явц 2015-11-24 02:22
Сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт 30 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалтын буцалтгүй тусламж авахаар боллоо 2015-11-23 11:45
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын мэдээ 2015-11-23 11:37
2015 оны 10 -р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2015-11-19 04:44
Засварын ажлын мэдээ 2015-11-16 02:48
5 амин дэм, эрдэс бодисийн ач тус 2015-11-13 03:54
Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрэм 2015-11-13 11:17
11 сарын эхний 10 хоногийн зуухны шаталт, түлшний чанарын мэдээ 2015-11-13 10:42
ӨМӨЗО-ны Ажилчны Ерөнхий Эвлэлийн төлөөлөгчид МҮЭ-д айлчлав 2015-11-13 08:13
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2015-11-11 05:02
2015 оны 10-р сард бүртгэгдсэн технологийн зөрчлийн мэдээ 2015-11-11 04:54
10-р сарын станцаас түгээсэн технологын уурын мэдээ 2015-11-11 04:48
Дотоод аудитын ажлын мэдээлэл 2015-11-10 07:55
Нөхөрсөг уулзалт тэмцээн боллоо 2015-11-09 01:47
Шинэ нисэх буудлын ХАБЭА-н ажилтай танилцав 2015-11-05 11:40
2015 оны 10-р сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ 2015-11-05 11:35
Томилолтоор ажилласан талаар 2015-11-04 10:27
CITY CUP-2015'' Боулингийн тэмцээнд амжилттай оролцлоо 2015-11-03 01:47
2015 оны 3-р улирлын сургалтын мэдээ 2015-10-29 02:00
Нүүрсээр ажилладаг шинэ дулааны цахилгаан станц байгуулахад баримтлах бодлого 2015-10-28 10:24
Сайдын цаг уулзалтад Эрчим хүчний сайд Д.Зоригт оролцлоо 2015-10-27 04:11
3-р улирлын ажлын тайлангийн хурал болж өнгөрлөө 2015-10-27 03:54
“ДЦС-3” ТӨХК-ний Техникийн бодлогийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй техник, технологийн өөрчлөлт, шинэчлэлтийн төсөл хөтөлбөрүүд 2015-10-27 11:49
''Хүн бүрийн унших ном адилгүй'' Номын өдөрлөг 2015-10-26 04:18
Шинэ номнууд ирлээ 2015-10-26 03:45
2015 оны 9-р сард бүртгэгдсэн технологийн зөрчлийн мэдээ 2015-10-23 01:12
Xаниадыг хурдан эдгээх нь 2015-10-21 03:54
Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээнд өөрчлөлт оруулжээ. 2015-10-20 01:10
Чадлын тарифын тухай 2015-10-20 10:27
2015 оны 3-р улирлын Техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2015-10-16 04:27
Мэдээлэл 2015-10-16 08:44
2015 оны 10-р сарын 1-10-ны хоорондох түлшний чанар болон зуухны шаталтын горимын мэдээ 2015-10-14 02:03
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол 2015-10-14 01:34
9-р сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ 2015-10-13 11:39
Cтанцаас түгээсэн технологын уурын мэдээ 2015-10-12 09:59
Ажилтны урлагийн IY наадамд амжилттай оролцлоо 2015-10-09 10:19
БАГАНУУР-ын нүүрсний ордын нөөц 800 сая тонн болж нэмэгджээ 2015-10-08 10:12
Дотоод мэдээлэл 2015-10-08 09:32
ӨДТурбин цехийн нэрэмжит “Сагсан бөмбөг”-ийн аварга шалгаруулах тэмцээний Аваргууд тодорлоо 2015-10-05 03:42
Дотоод аудитын ажлын хөтөлбөр 2015-10-05 01:10
Ахмадуудаа хүлээн авлаа 2015-10-02 02:07
Халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг дагаж мөрдөх тухай 2015-09-29 10:57
Аудитын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ 2015-09-29 10:29
Уулзалт тэмцээн боллоо 2015-09-29 10:17
Шинэ ном ирлээ 2015-09-24 04:23
2015 оны 09-р сарын түлшний чанар болон зуухны шаталтын горимын мэдээ 2015-09-23 04:52
ЭХЯамнаас хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн талаар танилцуулж байна 2015-09-22 02:19
2015 оны компанийн волейболын тэмцээний аваргууд тодорлоо. 2015-09-21 04:35
Залуучуудын зөвлөлөөс “Миний хобби” өдөрлөгийг зохион явууллаа 2015-09-18 05:00
2015 оны 8-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2015-09-17 04:05
Реактив чадлыг тохируулах Статик генератор буюу статик компенсатор 2015-09-17 02:38
Бөөрний өвчнөөс урьдчилан сэргийлэе? 2015-09-15 03:29
Олон улсын мастеруудын спортын анхдугаар тэмцээнд амжилттай оролцлоо. 2015-09-15 03:13
Бөөрөлжүүтийн цахилгаан станцын төсөлд Пауэрчайна хөрөнгө оруулалт хийнэ 2015-09-15 09:43
2015 оны Модон бөмбөгийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцлоо 2015-09-14 03:56
2015 оны 8-р сард бүртгэгдсэн технологийн зөрчлийн мэдээ 2015-09-10 03:53
Үйлдвэрийн уур түгээлтийн мэдээ 2015-09-10 01:49
Хамгийн шилдэг аппликэйшнүүд 2015-09-07 03:22
Үйлдвэрлэлийн мэдээлэл /2015-09-04/ 2015-09-04 01:05
Японы бүтээмжийн төвийн мэргэжилтэн Хикарутай уулзлаа 2015-09-03 03:55
Өвлийн бэлтгэл ажлын талаар 2015-09-03 02:49
Пакистаны төлөөлөгчид айлчиллаа. 2015-09-03 01:11
2015 ОНЫ 8-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ 2015-09-03 10:24
“Багануур” ХК“–ний ажилтнуудтай нөхөрсөг уулзалт тэмцээн зохион байгууллаа 2015-09-03 10:15
Дотоод аудитын хийх ажлын мэдээлэл 2015-09-02 11:31
Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээнд гарын үсэг зурлаа 2015-09-02 11:22
“Эрүүл зөв хооллолт” өдөрлөг 2015-08-31 08:45
ISO мэдээлэл 2015-08 2015-08-31 08:21
Техникийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны мэдээлэл. 2015-08-28 10:45
8-р сарын сургалтын мэдээ 2015-08-28 09:11
ДЦС-ын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг бууруулах нөөц боломжууд. 2015-08-27 09:31
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль 2015-08-26 01:56
ЭХ-ний ажилтны аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм 2015-08-24 10:27
БАЯРЫН ХУРАЛ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ 2015-08-24 08:53
08-р сарын 1-20-ны хоорондох түлшний чанар болон зуухны шаталтын горимын мэдээ 2015-08-21 11:04
ЭХ-ний баярыг тохиолдуулан шагнал гардууллаа 2015-08-21 08:14
07 сард гарсан технологийн зөрчлийн мэдээ 2015-08-20 02:54
Зуны улиралд дотор эрхтэнээ хэрхэн цэвэрлэх вэ? 2015-08-20 02:30
Үйлдвэрлэлийн мэдээлэл (YIII/17-ны байдлаар) 2015-08-18 02:41
2015 оны 7-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2015-08-17 10:42
Тендерийн урилга 2015-08-14 2015-08-14 11:30
Дотоод аудитын мэдээлэл 2015-08-13 11:47
Харвардынхан баян болох хамгийн гол нууцыг илрүүллээ 2015-08-12 10:51
Залуучуудын зөвлөлийн танилцуулга 2015-08-12 01:54
Тендерийн урилга 2015-08-12 2015-08-12 11:22
Хуванцар савны хэрэглээ болон хор хөнөөл 2015-08-11 02:55
2015 оны 7-р сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ 2015-08-10 02:24
Эрчим хүчний салбарын 2 дугаар хуралдаан боллоо. 2015-08-07 10:20
Шинээр ирсэн номуудын товч танилуулга 2015-08-06 01:15
Замын хөдөлгөөний дүрэм хэрхэн өөрчлөгдөх талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл 2015-08-05 01:17
Нүдэнд хамгийн сайн 6 хүнс 2015-08-05 10:25
Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журамд өөрчлөлт орууллаа 2015-08-05 10:11
1.5 тэрбум ам.долларын өртөгтэй ДЦС-5 төслийн бүтээн байгуулалт ирэх онд эхэлнэ 2015-07-30 11:25
Сармисыг өлөн элгэн дээрээ идсэний 10 ашиг тус 2015-07-30 08:57
Ажилчдын орон сууцны барилгын ажил эхэллээ 2015-07-29 03:01
ТДЦ-ийн “Хяналт удирдлагын системийг автомат ажиллагаанд шилжүүлэх” төслийн явц 2015-07-28 02:46
Сургалт явагдлаа 2015-07-28 02:20
2-р улирлын сургалтын талаар мэдээлэл 2015-07-27 11:05
Мэдээлэл 2015-07-24 03:04
Тайлангийн хурал болж өнгөрлөө 2015-07-23 04:12
2015 оны 2-р улирлын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2015-07-23 03:36
Түлшний чанар болон зуухны шаталтын горимын мэдээ 2015-07-22 11:33
Нийслэлийн татварыг ирэх аравдугаар сарын 1-нээс авч эхэлнэ 2015-07-21 04:18
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ /шинэчлэгдсэн/ 2015-07-20 11:53
СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ /шинэчлэгдсэн/ 2015-07-20 11:44
Халгайнд сүүнээс ч их кальци агуулагддаг. 2015-07-20 11:24
Сэргээгдэх Эрчим Хүчний Тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 2015-07-16 03:59
Эрчим Хүчний Тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 2015-07-16 03:18
Төрөөс Эрчим Хүчний талаар баримтлах бодлого /2015-2030/ 2015-07-16 02:12
Шагнал гардууллаа 2015-07-10 01:37
Нарны хордлогоос хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ? 2015-07-10 11:42
Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос үнэ тарифын зохицуулалт хийлээ 2015-07-09 01:23
Эрчим хүчний салбарынханд одон медаль гардуулав. 2015-07-09 11:18
ӨДС-ын 2015 оны ээлжит бүрэн зогсолтын үеэр хийгдсэн ажлын талаар 2015-07-09 08:38
Хууль сурталчлах, танилцуулах үйл ажиллагаа зохион байгуулагдлаа 2015-07-07 03:26
2015 оны 06-р сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ 2015-07-06 02:04
Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хуулийн төсөл 2015-06-25 08:34
2015 оны 5-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2015-06-18 10:30
ТДЦ-ийн тоноглолуудын автоматжуулалтын төслийн 2-р шат 2015-06-16 05:15
2015 оны зуухны машинч нарын ажил мэргэжлийн уралдаан 2015-06-12 03:31
“Хими ус бэлтгэлийн эсрэг осмосын технологийг нэвтрүүлэх төсөл” техникийн комисс ажиллаа 2015-06-11 02:57
Эрчим хүчний яам, Францын GDF SUEZ групптэй хамтран уулзалт семинар зохион байгууллаа 2015-06-11 02:45
БНЧУ-д сургалтанд хамрагдаад ирлээ 2015-06-08 10:32
Гадна тохижилт 2015-06-08 08:49
Тендерийн урилга 2015-06-05 2015-06-05 09:45
2015 оны 5-р сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ 2015-06-05 09:12
ISO ТӨСЛИЙН ЯВЦ 2015-06-04 01:28
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг батлах тухай 2015-06-03 08:45
"Хөдөлмөрлөх эрхийн мэдлэг" сорих АХА -2015 тэмцээн амжилттай явагдлаа 2015-06-02 04:41
Станцын сагсан бөмбөгийн эрэгтэй баг тамирчид алтан медалийн эзэд боллоо 2015-06-02 03:10
Тендерийн урилга 2015-06-02 2015-06-02 11:21
2015 оны 4-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2015-06-02 10:00
Үйлдвэрлэлийн мэдээ 2015-05-27 2015-05-29 01:37
4,5 дугаар сард зохион байгуулагдсан сургалтын мэдээ 2015-05-28 04:02
“Дулааны Цахилгаан Станцын Шинэчлэл” зөвлөлгөөн болж байна 2015-05-28 08:31
ШУТИС-ийн хүндэт профессор цол хүртлээ 2015-05-27 09:18
“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн менежмент систем” нэвтрүүлэх ажлын нэгдүгээр шатны үйл ажиллагааны мэдээ 2015-05-26 04:17
Өөрсдийн санаачлагаар гадна тохижилтын ажил хийлээ 2015-05-26 02:12
Сэргээгдэх эрчим хүчний олон улсын хурал эхэллээ. 2015-05-25 09:13
Гагнуурчдын өдөрлөг боллоо 2015-05-25 09:00
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж 2015-05-21 03:34
Эрүүл мэндийн зөвлөгөө 2015-05-21 01:39
Хүүхдүүддээ барих бидний бэлэг 2015-05-21 11:38
Тендерийн урилга 2015-05-19 2015-05-19 10:39
2015 оны 4-р сард бүртгэгдсэн технологийн зөрчлийн мэдээ 2015-05-18 09:05
Тендерийн урилга 2015-05-14 2015-05-14 04:42
Тендерийн урилга 2015-05-11 2015-05-14 04:32
“Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого батлах тухай” УИХ-ын тогтоолын төслийг өргөн мэдүүлэв 2015-05-14 03:24
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮНЭ ЦЭН” шилдэг бүтээлийн уралдааны болзол 2015-05-14 03:04
2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө 2015-05-14 02:35
2015 оны 1-р улирлын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн биелэлт 2015-05-14 11:54
Тендерийн шалгаруулалт 2015-06-16 08:45
2015 оны 4-р сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ 2015-05-08 10:41
“ДЦС-3” ТӨХК-ий II шатны шинэчлэл 2015-04-29 10:39
ӨДС-ын хими ус бэлтгэлд эсрэг осмосын технологийг нэвтрүүлэн шинэчлэх төсөл 2015-04-28 05:03
1-р улирлын тайлангийн хурал боллоо 2015-04-28 02:28
“ДЦС-3”ТӨХК –ийн хамт олон “Хүмүүнлэгийн аян”д нэгдлээ 2015-04-28 02:05
Гүйцэтгэх захирал 2015-04-28 01:58
Тэргүүн дэд захирал - ерөнхий инженер 2015-04-28 01:40
Дэд захирал 2015-04-28 01:34
2015 оны 1-р улирлын технологийн зөрчил 2015-04-24 10:42
Монголд анх удаа дэлхийн номын өдрийг зохион байгуулна. 2015-04-23 04:08
КОМПАНИЙ ДҮРЭМ 2015-04-23 11:01
2014 оны “ТОП-100” аж ахуйн нэгжийг өргөмжиллөө 2015-04-23 08:57
Үйлдвэрлэлийн мэдээлэл /15/IV-ны байдлаар/ 2015-04-22 09:08
Туршлага солилцлоо 2015-04-20 09:45
"Улаанбурхан" газар авсан тул сэрэмжлүүлэг гарлаа. 2015-04-17 03:19
Тендерийн урилга 2015-04-17 2015-04-17 09:11
Ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай 2015-04-16 05:31
2015 оны 3-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт 2015-04-16 01:24
Өвлийн бэлтгэлийн төлөвлөгөө 2015-04-15 02:30
Аз жаргалтай , эрүүл амьдрах 40 зарчим 2015-04-15 01:37
Монгол улсад анх удаа хувийн тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо бий боллоо 2015-04-15 01:33
Тендерийн урилга 2015-04-15 2015-04-15 09:44
Компаний ширээний теннисний аварга шалгаруулах тэмцээн боллоо. 2015-04-15 09:15
3-р сарын сургалтын мэдээ 2015-04-14 04:43
Эрчим хүчний бодлогыг 2 үе шаттай хэрэгжүүлнэ 2015-04-14 04:29
Хөдөлмөрийн нөхцөлд хамаарах ажил мэргэжлийн жагсаалт шинэчлэгдлээ 2015-04-14 04:18
Шилэн дансны тухай хууль 2015-04-14 03:33
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандарт тогтоох тухай журам 2015-04-14 03:22
2 дугаар сарын сургалтын мэдээлэл 2015-04-14 03:04
Үйлдвэрлэлийн мэдээлэл /15/III-ны байдлаар/ 2015-04-14 02:25
Эрчим хүчний сайд Д.Зоригтын "Coal Mongolia 2015"-д тавьсан илтгэл 2015-04-14 11:38
Тендерийн урилга 2015 оны 3-р сар 2015-04-14 11:33
Дарханы ДЦС олон улсын чанарын стандарт нэвтрүүллээ 2015-04-13 11:22
Компаний дотоод аудиторыг сонгон шалгаруулах зар 2015-04-13 10:55
Тендерийн урилга 2015-04-10 2015-04-10 02:59
Мөрдөгдөж буй стандартууд 2015-04-10 11:37
Шинэ технологи 2015-04-10 11:20
Тендерийн урилга 1-р сар 2015-04-10 11:15
Тендерийн урилга 2-р сар 2015-04-10 11:01
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөө батлагдлаа 2015-04-10 09:16
2015 оны 3-р сарын технологийн зөрчлийн мэдээ 2015-04-10 10:15
1-р сарын технологийн зөрчил 2015-04-10 09:27
Толгой хамгаалах хэрэгсэл – дуулга 2015-04-10 09:13
Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 05 дугаар тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт 2015-04-10 09:09
Галын тухай ерөнхий ойлголт 2015-04-10 09:04
Монгол Улсын хууль авлигын эсрэг хууль 2015-04-10 08:51
Ажилтнуудын ажлын цагийн ашиглалтанд хяналт тавих журам 2015-04-09 11:29
Эрчим хүч хэрэглэгчдээс ирсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх журам 2015-04-09 10:13
Эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл олгох журам 2015-04-09 08:49
ЦАХИЛГААН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖТЭЙ АЖИЛЛАХ ҮЕИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАГАЖ, ХЭРЭГСЭЛ АЖЛЫН ХУВЦАС 2015-04-08 04:29
2015 оны 3-р сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ 2015-04-08 10:56
Эрчим хүчний үнэ тариф 2015-04-08 08:54
2015 оны 2-р сарын Технологийн зөрчил 2015-04-07 01:33
Компанийн дотоод аудитын үйл ажиллагаа 2015-04-07 11:46
Эрх зүйн боловсролд 2015-04-07 11:33
КОМПАНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА 2015-04-06 04:18
Түүхийн хуудаснаас 2015-04-06 04:03
Сагсан бөмбөгийн тэмцээн боллоо 2015-04-06 02:28
Бичиг баримт боловсруулах журам 2015-04-05 02:37
Хамтын гэрээ 2015-04-05 02:30
Компаний хөдөлмөрийн дотоод журам 2015-04-05 02:18
Компаний бүтэц 2015-05-13 09:00
Захирлын уриалга 2015-04-05 01:23
ISO төсөл түүний хэрэгжилт 2015-04-03 04:41
ISO9001:2008 стандартын шаардлагууд 2015-04-03 04:30
Шилэн дансны мэдээлэлтэй холбоотой асуудал хариуцсан ажилтнууд 2015-04-03 04:10
Тайлан тэнцэл 2015-04-03 03:37
Хяналт шалгалт 2015-04-03 03:28
Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авч буй эрх бүхий этгээдийн жагсаалт 2015-04-03 03:18
Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт 2015-04-03 02:33
Концессын мэдээллийн маягт 2015-04-03 02:30
Засгийн газрын гадаад дотоод өрийн мэдээлэл 2015-04-03 01:59
Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны мэдээлэл 2015-04-03 01:54
Засгийн газрын гадаад зээл тусламжийн ашиглалтын талаарх мэдээлэл 2015-04-03 01:37
Тендерийн урилга 2015-04-02 2015-04-03 01:21
Тендерийн урилга 2015-03-30 2015-04-03 01:18
Тендерийн урилга 03-18 03-20 2015-04-03 12:50
Тендерийн урилга 2015-3-17 2015-04-03 12:36
ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭЛЦЛИЙН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ 2015-04-03 10:55
ТӨСВИЙН ОРЛОГО 2015-04-03 10:43
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ 2015-04-03 10:41
ХӨРӨНГӨ БОЛОН КОНЦЕССЫН ЗҮЙЛИЙН ЗАРЛАГА 2015-04-03 10:16
Техник технологийн шинэчлэлийн судалгааны ажил 2015-04-02 05:21
ТДЦехийн хяналт удирдлагын системийг автоматжуулах төсөл /2014-2016 он/ 2015-04-02 04:47
Зуух № 9-ийг сэргээн босгох. 2015-04-02 04:28
“ДЦС-3” ТӨХК-ийн 50 МВт-ын өргөтгөл 2015-04-02 04:14
Тендерийн урилга 2015-03-12 2015-04-02 01:51
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл 2015-05-13 09:10
Бидний тухай 2015-03-31 11:08
Станцын ачаалал
Хууль тогтоомж
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 2016-03-28 08:36
КОМПАНИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2016-03-28 08:29
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 2016-02-26 09:30
ХАБЭА-н журам шинэчлэгдлээ 2016-02-19 02:15
Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хууль 2016-01-19 09:51
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 2015-12-16 08:24
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2015-12-16 08:04
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2015-11-11 05:02
Аудитын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ 2015-09-29 10:29
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль 2015-08-26 01:56
ЭХ-ний ажилтны аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм 2015-08-24 10:27
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ /шинэчлэгдсэн/ 2015-07-20 11:53
СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ /шинэчлэгдсэн/ 2015-07-20 11:44
Сэргээгдэх Эрчим Хүчний Тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 2015-07-16 03:59
Эрчим Хүчний Тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 2015-07-16 03:18
Төрөөс Эрчим Хүчний талаар баримтлах бодлого /2015-2030/ 2015-07-16 02:12
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандарт тогтоох тухай журам 2015-04-14 03:22
Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 05 дугаар тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт 2015-04-10 09:09
Ажилтнуудын ажлын цагийн ашиглалтанд хяналт тавих журам 2015-04-09 11:29
Эрчим хүч хэрэглэгчдээс ирсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх журам 2015-04-09 10:13
Эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл олгох журам 2015-04-09 08:49
Бичиг баримт боловсруулах журам 2015-04-05 02:37
Хамтын гэрээ 2015-04-05 02:30
Тендерийн урилга
Тендерийн урилга М-20-2016 2016-05-25 04:07
Тендерийн урилга М-27-2016 2016-05-25 04:04
Тендерийн урилга 2016-04-22 М-21-2016 2016-04-22 10:33
Тендерийн урилга “Засвар-15. 2016” 2016-04-19 03:22
Тендерийн урилга 2016-04-20 2016-04-19 03:17
Тендерийн урилга “Засвар-13, 2016” 2016-04-19 03:06
Тендерийн урилга 2016-04-13 2016-04-13 03:16
Тендерийн урилга 2016-03-18 2016-03-18 09:37
Тендерийн урилга 2016-03-17 2016-03-18 09:31
Тендерийн урилга 2016-03-07 2016-03-07 08:48
Тендерийн урилга 2016-03-03 2016-03-03 09:01
Тендерийн урилга 2016-03-02 2016-03-02 02:29
Тендерийн урилга 2016-02-24 2016-02-24 02:48
Тендерийн урилга-2016-02-17 2016-02-19 01:50
Тендерийн мэдээ 2016-02-17 2016-02-17 04:46
Тендерийн урилга 2016-02-16 2016-02-16 03:38
Тендерийн урилга 2015-01-29 2016-01-29 03:14
Тендерийн урилга 2016-01-25 2016-01-25 02:25
Тендерийн урилга 2016-01-20 2016-01-20 10:33
Тендерийн урилга 2016-01-19 2016-01-19 09:32
Тендерийн урилга 2016-01-13 2016-01-13 09:28
Тендерийн урилга 2015-12-21 2015-12-21 04:18
Тендерийн урилга 2015-08-14 2015-08-14 11:30
Тендерийн урилга 2015-08-12 2015-08-12 11:22
Тендерийн урилга 2015-06-05 2015-06-05 09:45
Тендерийн урилга 2015-06-02 2015-06-02 11:21
Тендерийн урилга 2015-05-19 2015-05-19 10:39
Тендерийн урилга 2015-05-14 2015-05-14 04:42
Тендерийн урилга 2015-05-11 2015-05-14 04:32
Тендерийн урилга 2015-04-17 2015-04-17 09:11
Тендерийн урилга 2015-04-15 2015-04-15 09:44
Тендерийн урилга 2015 оны 3-р сар 2015-04-14 11:33
Тендерийн урилга 2015-04-10 2015-04-10 02:59
Тендерийн урилга 1-р сар 2015-04-10 11:15
Тендерийн урилга 2-р сар 2015-04-10 11:01
Тендерийн урилга 2015-04-02 2015-04-03 01:21
Тендерийн урилга 2015-03-30 2015-04-03 01:18
Тендерийн урилга 03-18 03-20 2015-04-03 12:50
Тендерийн урилга 2015-3-17 2015-04-03 12:36
Тендерийн урилга 2015-03-12 2015-04-02 01:51
Видео мэдээ
Хэрэгжиж буй төслүүд
Гурван фазын дөрвөн утастай сүлжээний саармаг шугамын гармоник 2016-05-23 11:06
Технологийн шинэчлэл 2016-01-05 03:48
Түлш дамжуулах цехийн шинэчлэл 2015-12-16 09:10
“ДЦС-3” ТӨХК-ний Техникийн бодлогийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй техник, технологийн өөрчлөлт, шинэчлэлтийн төсөл хөтөлбөрүүд 2015-10-27 11:49
ТДЦ-ийн “Хяналт удирдлагын системийг автомат ажиллагаанд шилжүүлэх” төслийн явц 2015-07-28 02:46
ТДЦ-ийн тоноглолуудын автоматжуулалтын төслийн 2-р шат 2015-06-16 05:15
“Хими ус бэлтгэлийн эсрэг осмосын технологийг нэвтрүүлэх төсөл” техникийн комисс ажиллаа 2015-06-11 02:57
“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн менежмент систем” нэвтрүүлэх ажлын нэгдүгээр шатны үйл ажиллагааны мэдээ 2015-05-26 04:17
“ДЦС-3” ТӨХК-ий II шатны шинэчлэл 2015-04-29 10:39
ӨДС-ын хими ус бэлтгэлд эсрэг осмосын технологийг нэвтрүүлэн шинэчлэх төсөл 2015-04-28 05:03
Техник технологийн шинэчлэлийн судалгааны ажил 2015-04-02 05:21
ТДЦехийн хяналт удирдлагын системийг автоматжуулах төсөл /2014-2016 он/ 2015-04-02 04:47
Зуух № 9-ийг сэргээн босгох. 2015-04-02 04:28
“ДЦС-3” ТӨХК-ийн 50 МВт-ын өргөтгөл 2015-04-02 04:14
Зургийн цомог
Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3energy.mn
© 2015 "ДЦС-3" ТӨХК